AGRONEWS.bg

Нед22102017

Последна промяна11:29:32 AM

Back Вие сте тук:Home Агробизнес

Агробизнес

Спокоен пазар на яйца в средата на октомври

През периода 11 – 18 октомври 2017 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната остава 0,20 лв./бр. По области, стойностите се движат в широкия интервал от 0,17 лв./бр. (Хасково) до 0,23 лв./бр. (Смолян). Леко седмично поскъпване на продукта с по 0,01 лв./бр. се регистрира в областите Благоевград, Плевен, Сливен и Смолян, а поевтиняване - в София и Ямбол, съответно с 0,01 лв./бр. и с 0,02 лв./бр.

Цените на яйца – размер M в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 0,22 лв./бр. до 0,26 лв./бр. В дванадесет области се наблюдава понижение на цените спрямо предходния седмичен период в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. (най-съществено в Добрич и Шумен), а само в София – покачване, с 0,02 лв./бр. Това не се отразява на средната цена на продукта за страната и тя остава 0,25 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер L в големите супермаркети е на цени от 0,26 лв./бр. в София до 0,31 лв./бр. във Видин, Враца и Монтана. Единствено в София е налице промяна на цената на седмична база – понижение с 0,01 лв./бр. Средно за страната, цената на дребно на яйца – размер L в ГТВ се запазва на ниво от 0,29 лв./бр.

 

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) остават 0,23 лв./бр. за размер M и 0,26 лв./бр. за размер L.

Предлагането на яйца – размер M в ДТО е в ценовите граници от 0,21 лв./бр. (Добрич, Пазарджик и Смолян) до 0,28 лв./бр. (Разград). Само в по-малките магазини в Разград се наблюдава седмично ценово изменение – увеличение с 0,03 лв./кг.

Цените на яйца – размер L в ДТО се движат от 0,22 лв./бр. (Смолян) до 0,29 лв./бр. (Разград и София). В сравнение с предходната седмица, в областите Русе, Шумен и Разград продуктът поскъпва в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр., докато във Варна поевтинява с 0,01 лв./бр.

През изминалия седмичен период средните за страната цени на дребно на яйца в големите търговски вериги са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,02 лв./бр. при размер М и с 0,03 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Габрово, Ловеч, Силистра и Търговище - 0,03 лв./бр., а за размер L – в Пловдив, Силистра, Смолян и Търговище – 0,06 лв./бр. Във Варна, Видин, Враца, Монтана и Шумен цените на яйцата – размер М в ДТО са по-високи от тези в ГТВ с по 0,01 лв./бр., а в Разград тази разлика достига 0,03 лв./бр. При размер L само в София цените в ДТО са по-високи от тези в ГТВ, с 0,01 лв./бр.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно се запазва средно 0,05 лв./бр. за ГТВ и 0,03 лв./бр. за ДТО, като продължава да е най-голям в Хасково - 0,09 лв./бр. за големите супермаркети и 0,07 лв./бр. за по-малките магазини. Изключение прави област Смолян, където предлагането на продукта в ДТО е на цена, с 0,02 лв./бр. под тази на едро.

phpuoncyt 800x-

 

 

 

 

Динамичен пазар на олио у нас

През периодa 20 – 27 септември 2017 г. средните цени на едро и на дребно на рафинираното слънчогледово олио за страната отбелязват леки разнопосочни изменения спрямо предходната седмица.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,80 лв./литър (Хасково) до 2,37 лв./литър (Бургас). В сравнение с предходната седмица, в дванадесет области се наблюдават ценови изменения в границите от -3,6% (Сливен) до +3,9% (Плевен), преобладаващо в посока нагоре. В резултат, средната цена на едро за страната се повишава с 0,5% на седмична база, до 2,06 лв./литър.]

През изтеклата седмица цените на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 2,28 лв./литър (Пловдив, Силистра и Търговище) до 2,69 лв./литър (Благоевград, Кюстендил и София). В дванадесет области се наблюдава повишение на стойностите с 0,4% на седмична база, докато единствено в Търговище е налице понижение – с 4,6%. Тези изменения се компенсират и средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в ГТВ остава 2,42 лв./литър.

Предлагането на олиото в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 2,35 лв./литър (Добрич) до 2,80 лв./литър (Габрово). В областите Монтана, Видин и Враца продуктът поевтинява в рамките на 3,6% - 5,8% спрямо предходната седмица, докато в София поскъпва с 6,9%. Средно за страната, цената на дребно на слънчогледовото олио в по-малките магазини намалява с 0,4% на седмична база, до 2,54 лв./литър.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,12 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,39 лв./литър в Търговище. Изключение правят областите Благоевград и Кюстендил, където цените на продукта в ДТО са съответно с 0,18 лв./литър и 0,19 лв./литър по-ниски от тези в ГТВ.

Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,36 лв./литър за ГТВ и 0,48 лв./литър за ДТО, като най-голям марж се наблюдава за големите супермаркети в Благоевград – 0,75 лв./литър, а за по-малките магазини – в Плевен – 0,87 лв./литър. В Бургас цените на олиото в ГТВ са с 0,04 лв./литър по-ниски от тази на едро за областта. 

olio4

 

 

 

Незначителен спад в цената на захарта в края на септември

През периода 20 – 27 септември 2017 г. средната цена на едро на бяла кристална захар за страната се запазва на нивото от предходната седмица, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти отбелязват леко понижение.

По области, захарта се търгува на едро на цени от 1,36 лв./кг (Добрич) до 1,80 лв./кг (Враца). В седем области се регистрира седмично поевтиняване на продукта на едро, в рамките на 0,6% – 5,0%, най-чувствително в Благоевград. Същевременно, в други пет области цените се повишават с между 0,7% и 4,1% (Бургас). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната остава 1,56 лв./кг.

При търговията на дребно със захар в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита седмично понижение на средната цена за страната с 2,5%, до 1,56 лв./кг. Предлагането на продукта в големите супермаркети е на цени от 1,47 лв./кг (Пловдив и Русе) до 1,75 лв./кг (Смолян). В сравнение с предходната седмица, в седемнадесет области се регистрира поевтиняване на захарта в ГТВ в рамките на 0,7% - 8,6% (най-съществено във Варна), а единствено в Разград – поскъпване, с 0,6%.

 

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,64 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в шест области – понижение в рамките на 1,2% 9,5%, най-значително във Враца. В резултат, средната за страната цена на дребно на захарта в ДТО намалява с 1,7%, до 1,77 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,21 лв./кг над тази в големите супермаркети, като разликата в тази посока достига до 0,41 лв./кг в Разград.

Средно за страната, цената на едро на захарта е равна на тази на дребно в ГТВ и с 0,21 лв./кг под тази на дребно в ДТО, Най-голям марж между цените на едро и на дребно се наблюдава за големите супермаркети в Смолян – 0,22 лв./кг, а за по-малките магазини – в Шумен – 0,43 лв./кг. В осем области цените на дребно в ГТВ са по-ниски от тези на едро с до 0,31 лв./кг (Враца). Подобна е ситуацията и в ДТО в Бургас, където цената на захарта е с 0,04 лв./кг по-ниска от тази на едро. 

Zahar-ili-podsladiteli-d-r-Gajdurkov

 

 

 

 

Брашното на едро леко поскъпна

През периода 20 – 27 септември 2017 г. средната цена на едро на брашно тип „500” за страната отбелязва леко повишение на седмична база, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти остават без промяна.

По области, цените на брашното на тържищата са в широкия диапазон от 0,60 лв./кг (Стара Загора) до 1,03 лв./кг (София). В десет области се отчитат разнопосочни ценови изменения спрямо предходната седмица, в границите от -7,9% (Плевен) до +6,5% (Сливен), преобладаващо в посока нагоре. В резултат, средната цена за страната се повишава с 1,3% на седмична база, до 0,79 лв./кг

Предлагането на брашното в големите супермаркети е в ценовия интервал от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч) до 1,09 лв./кг (Пловдив). Седмично изменение на цените се наблюдава само в област Разград, където продуктът поевтинява с 1,0%. Това не дава отражение на средната цена за страната и тя се задържа на ниво от 1,00 лв./кг.

В по-малките магазини цените на дребно на брашното варират от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,15 лв./кг (Разград). Единствено в област Русе е налице ценово отклонение на седмична база – намаление с 0,9%. Средно за страната, цената на продукта остава без промяна – 1,04 лв./кг.

През изминалата седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са средно с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Пазарджик – 0,13 лв./кг. В областите Варна, Плевен, Стара Загора и Търговище цените на продукта в ДТО са в рамките на 0,01 лв./кг - 0,02 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Средно за страната, маржът между цените на едро и на дребно на брашното е 0,21 лв./кг за големите търговски вериги и 0,25 лв./кг – за по-малките магазини, като най-голям е за ГТВ в Пловдив – 0,44 лв./кг, а за ДТО във Враца – 0,48 лв./кг. В област София цените на дребно в ГТВ са с 0,04 лв./кг по-ниски от тези на едро.

samonabuhvashto-brashno

 

 

 

 

Агнешкият бут поскъпна в Стара Загора

През периода 20 – 27 септември 2017 г. цените по веригата на предлагане на агнешко месо по области остават без промяна спрямо предходния седмичен период, с изключение на Стара Загора, където е отчетено покачване на цената на едро на агнешки бут.

Цяло агне

Търговията на едро с цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг кланично тегло (Велико Търново, Кърджали и Смолян) до 13,75 лв./кг (Стара Загора). Средно за страната, цената на едро на продукта е 13,15 лв./кг – без промяна спрямо предходния седмичен период.

През наблюдавания период в големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

В другите търговски обекти (ДТО) цялото агне се търгува на най-ниска цена в Бургас (11,40 лв./кг), а на най-висока в Ловеч и Плевен (14,20 лв./кг). Въпреки липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на продукта в ДТО за страната се понижава с 0,3% на седмична база, до 13,18 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта в големите супермаркети в по-малък брой области.

През изтеклата седмица средната цена на дребно на цяло агне в ДТО за страната е с 0,03 лв./кг по-висока от тази на едро.

Агнешки бут

Цените на едро на агнешки бут са най-ниски в Пазарджик - 12,75 лв./кг, а най-високи в Стара Загора – 15,09 лв./кг. Седмично ценово изменение се отчита само в Стара Загора, където продуктът поскъпва с 2,4%. Това води до увеличение на средната за страната цена на едро на продукта с незначителните 0,1%, до 14,07 лв./кг.

По области, предлагането на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги се запазва на цени от 12,99 лв./кг в Пловдив до 13,99 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а средната стойност за страната в тези обекти остава 13,79 лв./кг.

Цените на дребно на агнешки бут в другите търговски обекти се задържат в границите от 11,40 лв./кг (Бургас) до 15,50 лв./кг (София). Макар да не са отчетени седмични ценови колебания по области, средната стойност за страната в тези обекти се понижава с 0,4% на седмична база, до 13,68 лв./кг, тъй като тази седмица липсва предлагане на продукта в областите Видин, Враца и Монтана.

През наблюдавания период средната цена на дребно на агнешкия бут в ГТВ за страната е с 0,11 лв./кг или с 0,8% по-висока от тази в ДТО.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0,28 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,39 лв./кг от тази в ДТО.

Агнешка плешка

За поредна седмица средната цена на едро на агнешка плешка за страната остава 13,58 лв./кг, като стойностите по области се задържат най-ниски в Пазарджик (12,35 лв./кг), а най-високи в Стара Загора (14,74 лв./кг).

Средната цена на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги за страната също е без промяна спрямо предходната седмица - 13,16 лв./кг, като стойностите по области остават в интервала от 12,99 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 13,99 лв./кг (Шумен).

Предлагането на дребно на агнешка плешка в другите търговски обекти е на цени от 11,20 лв./кг в Бургас до 14,38 лв./кг в Русе. Въпреки липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на продукта в ДТО за страната се понижава с 0,2% на седмична база, до 13,26 лв./кг, тъй като тази седмица продуктът се предлага в по-малко области.

През изтеклия седмичен период цените на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги са средно с 0,10 лв./кг или с около 1% по-ниски от тези в по-малките търговски обекти.

Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е с 0,42 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,32 лв./кг от тази в ДТО.

b7e5bf4bd47244d3e7c62d12694b6dc4

 

 

 

 

Спад в цената на пилешкото месо у нас

Около или малко под нивата от предходната седмица са средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната в периода 30 август – 6 септември 2017 г.

Пиле-замразено

На тържищата в страната, замразеното пиле се предлага на цени от 2,66 лв./кг (Ямбол) до 4,36 лв./кг (Добрич). В четиринадесет области се регистрират разнопосочни седмични изменения на цените, в границите от -5,2% (Бургас) до +6,9% (Пловдив), които се компенсират и средната цена за страната се запазва на ниво от 3,72 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на замразеното пиле варират от 4,30 лв./кг (Варна) до 4,97 лв./кг (Смолян). Седмични изменения на стойностите се регистрират само в две области – намаление с 1,1% във Варна и увеличение с 5,4% в София. Средната цена на едро на продукта за страната се повишава с 0,2%, до 4,63 лв./кг.

Предлагането на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия диапазон от 4,39 лв./кг (Шумен) до 5,30 лв./кг (Разград). Седмично изменение на цените се наблюдава единствено в София – понижение с 12,1%, което води до намаление на средната стойност за страната с 0,4%, до 4,77 лв./кг.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са средно с 0,14 лв./кг по-високи от тези в ГТВ, като разликата в тази посока достига до 0,61 лв./кг в Кърджали. В седем области цените на продукта в по-малките магазини са с до 0,20 лв./кг (Добрич) по-ниски от тези в големите супермаркети.

Маржът между цените на едро и на дребно на замразеното пиле е средно 0,91 лв./кг за големите супермаркети и 1,05 лв./кг за по-малките магазини, като е най-голям в Ямбол – 1,76 лв./кг за ГТВ и 1,92 лв./кг за ДТО.

Пиле – прясно, охладено

По области, търговията на едро на охладеното пиле е в ценовите граници от 3,95 лв./кг (Търговище) до 4,83 лв./кг (Благоевград). Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се регистрира единствено в Габрово – повишение с 1,3%, което не се отразява на средната цена за страната и тя остава 4,44 лв./кг.

В големите супермаркети охладеното пиле се предлага на цени от 4,38 лв./кг (Добрич) до 5,24 лв./кг (Благоевград). В сравнение с предходната седмица, в петнадесет области се регистрира поевтиняване на продукта от 1,1% до 13,4%, най-значително в Пловдив, а единствено в Благоевград – поскъпване, с 1%. Това води до понижение на средната цена на дребно на охладеното пиле в тези обекти на седмична база с 4,1%, до 4,69 лв./кг.

Цените на охладеното пиле в по-малките магазини се движат от 4,43 лв./кг (Русе) до 5,35 лв./кг (Плевен), като седмична промяна се регистрира единствено в София – намаление с 5%. Средната стойност за страната в тези обекти е 4,97 лв./кг, с 0,4% по-ниска на седмична база.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 0,28 лв./кг по-високи от тези в големите търговски вериги, като разликата в тази посока достига до 0,56 лв./кг в Хасково. В Русе цените на продукта в ДТО са с 0,11 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на охладеното пиле е средно 0,25 лв./кг за големите супермаркети и 0,53 лв./кг за по-малките магазини, като е най-голям за ГТВ във Велико Търново, Габрово и Търговище – 0,89 лв./кг, а за ДТО – във Велико Търново – 1,30 лв./кг. В десет области цените на дребно в ГТВ са с до 0,17 лв./кг (Бургас) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в по-малките магазини в Русе, където цената на продукта е с 0,25 лв./кг по-ниска от тази на едро за областта.    

pileshko-meso

 

Динамичен пазар на олио в страната

Средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини през периода 30 август – 6 септември 2017 г. бележат леко понижение спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети се повишава.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,78 лв./литър (Плевен) до 2,35 лв./литър (Бургас). В четири области се отчита седмично понижение на ценовите стойности, достигащо до 4,5% в Монтана, докато в други шест продуктът поскъпва в рамките на 0,5% - 2,3% (Добрич). Средната цена на едро за страната намалява с 0,5% на седмична база, до 2,06 лв./литър.

Предлагането на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,29 лв./литър (Пловдив) до 2,79 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В тринадесет области се наблюдават разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -4,1% (Шумен) до +4,4% (Силистра, Търговище и Хасково), преобладаващо в посока нагоре. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети се повишава с 0,8%, до 2,47 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) рафинираното олио се предлага на цени от 2,35 лв./литър (Добрич) до 2,80 лв./литър (Габрово). Седмична промяна на цените се наблюдава във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен – понижение с 1,8%, което води до намаление на средната стойност за страната с 0,4%, до 2,55 лв./литър.

През наблюдавания период цените на олиото в по-малките търговски обекти са средно с 0,08 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,40 лв./литър в Пазарджик. В седем области цените на продукта в ДТО са с между 0,02 лв./литър (Добрич) и 0,29 лв./литър (Кюстендил) по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,41 лв./литър за ГТВ и 0,49 лв./литър за ДТО, като разликата между двата типа цени е най-голяма за големите супермаркети в Благоевград – 0,85 лв./литър, а за по-малките магазини – в Плевен – 0,95 лв./литър.  

olio olio_olio

 

 

Захарта леко поевтиня в супермаркетите в началото на септември

Средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини в периода 30 август – 6 септември 2017 г. се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети бележи леко понижение.

По области, цените на едро на захарта през изминалата седмица се движат от 1,41 лв./кг (Добрич) до 1,83 лв./кг (Бургас). В сравнение с предходната седмица, в седем области се наблюдава поевтиняване на захарта на едро с между 0,6% и 4,2% (най-чувствително в Бургас), а в областите Благоевград, Кърджали и Добрич - поскъпване в рамките на 1,3% – 1,4%. Това не дава отражение на средната цена на едро за страната и тя остава 1,58 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,53 лв./кг (Пловдив) до 1,75 лв./кг (Смолян). В деветнадесет области се регистрират разнопосочни седмични изменения на цените, в границите от -6,9% (Видин, Враца и Монтана) до +1,3% (Силистра), предимно в посока надолу. В резултат, средната цена на дребно на продукта в ГТВ намалява с 1,8% на седмична база, до 1,61 лв./кг.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,70 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). При липса на седмични ценови изменения по области, средната стойност за страната се задържа на ниво от 1,81 лв./кг.

Средно за страната, през наблюдавания период цените на захарта в ДТО са с 0,20 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в област Разград – 0,39 лв./кг.

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,03 лв./кг за ГТВ и 0,23 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Добрич – 0,22 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив и Шумен – 0,43 лв./кг. В пет области цените на дребно в ГТВ са с до 0,29 лв./кг (Бургас) по-ниски от тези на едро. В ДТО в Бургас цената на захарта също е по-ниска от тази на тържищата, с 0,05 лв./кг.

zahar

 

Средните цени на едро и на дребно на яйцата остават без промяна

208303341 12da2510d9През анализирания период (9 – 16 август 2017 г.) средните цени на едро и на дребно на яйца за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

Цените на едро на яйцата с размер М на тържищата в страната варират от 0,16 лв./бр. (Ямбол) до 0,22 лв./бр. (Монтана). В сравнение с предходната седмица, в пет области продуктът поскъпва в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,02 лв./бр. (най-съществено в Добрич), докато в Ямбол поевтинява, с 0,01 лв./бр. Тези отклонения не се отразяват на средната цена за страната и тя се запазва на ниво от 0,18 лв./бр.

В големите търговски вериги (ГТВ) яйцата – размер М се предлагат на цени от 0,21 лв./бр. до 0,26 лв./бр. В девет области се наблюдават разнопосочни седмични изменения на цените в границите от -0,02 лв./бр. (Пазарджик, Пловдив и Силистра) до +0,03 лв./бр. (Шумен), които се компенсират и средната стойност за страната остава непроменена – 0,24 лв./бр.

По области, цените на яйцата – размер L в ГТВ са в диапазона от 0,25 лв./бр. (Смолян и Шумен) до 0,30 лв./бр. (Кърджали, Разград, Русе и Хасково). Промяна на седмична база се отчита само в две области – повишение с 0,01 лв./бр. в Шумен и понижение с 0,01 лв./бр. в София. Средно за страната, цената на яйцата в големите супермаркети се задържа на ниво от 0,28 лв./бр.

 

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) остават 0,22 лв./бр. за размер M и 0,24 лв./бр. за размер L.

 

По области, яйцата – размер М се търгуват в ДТО на цени от 0,20 лв./бр. (Пазарджик, Пловдив и Смолян) до 0,25 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана). Седмични отклонения са налице в девет области – повишение в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,02 лв./бр., най-чувствително в Русе.

 

Предлагането на яйца – размер L в по-малките магазини е на цени от 0,22 лв./бр. (Добрич, Пазарджик, Пловдив и Смолян) до 0,27 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана). В сравнение с предходната седмица, в девет области продуктът поскъпва с 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. (Русе), а единствено в Шумен – поевтинява, с 0,01 лв./бр.  

 

През изминалата седмица цените на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти, с 0,02 лв./бр. при размер М и с 0,04 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика между двата типа цени се наблюдава за размер М в Благоевград и Кюстендил – 0,05 лв./бр., а за размер L – в Кърджали, Пловдив, Разград, Русе и Силистра – 0,06 лв./бр.

 

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като за големите супермаркети е най-голям в Ямбол - 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини – във Враца и Ямбол – 0,07 лв./бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергия

energia

Животновъдство

jivornovadstvo

Растениевъдство

rastenievadstvo

Храни и напитки

vino

Пчеларство

pchelarstvo