AGRONEWS.bg

Чет19072018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Агробизнес Категории Пазари

Леко поскъпна брашното на едро

През периода 28 март – 4 април 2018 г. се наблюдава леко покачване на средната цена на едро на брашно тип „500” за страната и запазване на тези на дребно на нивата от предходната седмица.

Средната цена на едро за страната през последната седмица е 0,79 лв./кг, с 1,3% по-висока в сравнение с предходния седмичен период. По области, цените на брашното на едро варират от 0,60 лв./кг (Стара Загора) до 1,10 лв./кг (София). В четири области се регистрира повишение на ценовите стойности в диапазона от 1,4% до 9,4%, като най-значително е поскъпването на продукта в Силистра. В други три области цените на едро бележат понижение на седмична база с между 1,6% и 6,8% (Сливен).

През наблюдавания период средната за страната цена на дребно на брашно тип „500” в големите търговски вериги (ГТВ) остава 1,01 лв./кг. Цените на брашното в тези обекти са в интервала от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово и Ловеч) до 1,12 лв./кг (Шумен). В областите Разград и Русе се отчита седмично понижение на ценовите равнища - с по 1,9%, докато в Шумен продукта поскъпва с 2,8%.

Цените на дребно в големите супермаркети са средно с 0,22 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-голям марж се наблюдава в Пловдив - 0,44 лв./кг. В областите Благоевград и София цените в големите магазини са по-ниски от тези на едро, съответно с 0,03 лв./кг и 0,11 лв./кг.

При търговията на дребно с брашно в другите търговски обекти (ДТО) средната цена за страната също се запазва на нивото от предходната седмица – 1,05 лв./кг. В тези обекти брашното отново се търгува на цени от 0,95 лв./кг до 1,19 лв./кг, като най-ниските стойности се отчитат във Велико Търново и Ловеч, а най-високите в Шумен. Движение на цените през изминалата седмица се регистрира само в три области (Варна, Русе и Търговище) – повишение с между 2,1% и 7%.

Средно за страната, цените на дребно в по-малките магазини са по-високи от тези на едро с 0,26 лв./кг, като най-голям марж е регистриран отново в Добрич (0,47 лв./кг). Изключение е област София, където продуктът се предлага в ДТО с 0,03 лв./кг по-евтино отколкото на едро.

През тази седмица цените на брашното в малките търговски обекти са средно с 0,04 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Разград и Русе – 0,13 лв./кг. Във Варна, Пловдив и Стара Загора цените на брашното в големите магазини са с до 0,07 лв./кг по-високи от тези в ДТО.

brashno4

 

 

 

 

 

Спокоен пазар на агнешко в последната седмица на февруари

Като цяло, през периода 21 - 28 февруари 2018 г. пазарът на агнешко месо в страната остава спокоен, като само в отделни области са регистрирани разнопосочни седмични ценови изменения, предимно в посока нагоре.

Цяло агне

Търговията на едро с цяло агне е в ценовия интервал от 11,99 лв./кг кланично тегло (Благоевград) до 14,85 лв./кг (София). Само в две от областите се наблюдават ценови изменения на седмична база – повишение с 10,6% в София и понижение с 1,9% в Стара Загора. Средно за страната, цената на едро на цяло агне е 13,16 лв./кг, с 0,5% над нивото от предходния седмичен период.

За поредна седмица в големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

В другите търговски обекти (ДТО) цялото агне продължава да се продава на най-ниска цена в Бургас - 11,40 лв./кг, а на най-висока в София - 15,50 лв./кг. Единствено в София се регистрира ценово изменение в сравнение с предходния седмичен период, като продуктът поскъпва с 3,3%. В резултат, средната стойност за страната в тези обекти се увеличава с незначителните 0,2% на седмична база, до 13,31 лв./кг.

През периода на наблюдение средната цена на едро на цяло агне е с 0,15 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ДТО.

Агнешки бут

По области, търговията на едро с агнешки бут е в широкия ценови интервал от 13,25 лв./кг (Пазарджик и Смолян) до 18,78 лв./кг в Благоевград, като само в София се наблюдава седмично изменение – покачване с 3%. Появата на предлагане на продукта на едро на високи цени в областите Благоевград, Варна, Добрич и Шумен води до увеличение на средната стойност за страната с 4,7% на седмична база, до 14,85 лв./кг.

В големите търговски вериги цените на дребно на агнешки бут е в границите от 12,99 лв./кг в Пловдив до 15,99 лв./кг във Варна, Добрич и Шумен, без седмични колебания по области. Средната цена на дребно на агнешки бут в ГТВ за страната бележи седмично покачване с 2,6%, до 14,87 лв./кг, поради отчетеното предлагане на продукта на най-високата цена в още две области – Варна и Добрич.

В другите търговски обекти предлагането на агнешки бут е на цени от 11,40 лв./кг в Бургас до 16,00 лв./кг в София. Единствено в София се наблюдава седмично ценово изменение, като продуктът поскъпва с 3,2%. Средната цена на дребно на агнешки бут в ДТО за страната е 13,86 лв./кг с 0,2% над нивото от предходния седмичен период.

През изтеклата седмица цените на дребно на агнешкия бут в големите търговски вериги са средно с 1,01 лв./кг или със 7,3% по-високи от тези в другите търговски обекти.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0,02 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,99 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

Цените на едро на агнешка плешка се движат в интервала от 12,55 лв./кг (Габрово) до 16,57 лв./кг (Благоевград). Ценово изменение спрямо предходната седмица се наблюдава само в София – покачване с 5,2%. Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка се повишава с 2,1% на седмична база, до 14,07 лв./кг.

В големите търговски вериги предлагането на агнешка плешка е на цени от 12,99 лв./кг в Пловдив до 13,99 лв./кг във Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен и Шумен. В област Шумен се наблюдава поскъпване на продукта с 3,7% на седмична база, което води до покачване на средната стойност за страната в ГТВ с 0,9%, до 13,87 лв./кг.лв./кг.

По области, цените на агнешката плешка в другите търговски обекти варират от 11,20 лв./кг (Бургас) до 15,75 лв./кг (София), като единствено в София е налице отклонение спрямо предходната седмица – увеличение с 3,3%. Средната цена на дребно на агнешката плешка в ДТО за страната е 13,44 лв./кг, с 0,2% по-висока на седмична база.

През изтеклия седмичен период цените на дребно на агнешка плешка в големите супермаркети са средно с 0,43 лв./кг или с 3,2% по-високи от тези в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е с 0,20 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,63 лв./кг – от тази в ДТО.

lamb meat_meat

 

 

 

 

 

 

Замразеното пилешко поскъпна в края на февруари

През периода 21 – 28 февруари 2018 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната като цяло остават на нивата от предходната седмица. Само средната цена на едро на замразеното пиле бележи леко изменение, в посока нагоре.

Пиле-замразено

По области, цените на едро на замразеното пиле се запазват в границите от 2,66 лв./кг (Ямбол) до 4,60 лв./кг (Добрич). В три области се наблюдава седмично повишение на стойностите от 0,5% до 7% (най-чувствително в София), докато в Плевен и Силистра продуктът поевтинява, съответно с 4,2% и 3,3%. Средната цена на едро на замразеното пиле за страната се повишава с 0,6% на седмична база, до 3,81 лв./кг.

Предлагането на дребно на замразено пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 4,39 лв./кг (Пазарджик, Пловдив и Хасково) до 4,99 лв./кг (Смолян). При липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на замразено пиле за страната в тези обекти се задържа на ниво от 4,63 лв./кг.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в големите супермаркети са средно с 0,82 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата продължава да е най-значителна в Ямбол (2,11 лв./кг).

В другите търговски обекти (ДТО) замразеното пиле се търгува на цени от 4,50 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,05 лв./кг (Русе), без седмични ценови изменения по области. Така, средната стойност за страната в ДТО остава 4,81 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 1,00 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,92 лв./кг в Ямбол.

Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с 3,9% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 4,50 лв./кг, без промяна на седмична база. Предлагането на продукта на тържищата се задържа в ценовите граници от 3,95 лв./кг във Велико Търново и Търговище до 4,82 лв./кг в Благоевград. Седмично ценово отклонение се отчита единствено в област София,където продуктът поскъпва с 1,3%.

Търговията на дребно с охладено пиле в ГТВ е в ценовия интервал от 4,39 лв./кг (София) до 5,44 лв./кг (Кюстендил). В област Варна продуктът поскъпва с 1,1% спрямо предходната седмица, а в Бургас, Разград, Русе, Сливен и Ямбол - с по 4,6%. Същевременно, в други шест области е налице понижение на цените с между 0,7% и 6,8%, най-значително в Силистра и Търговище. Тези разнопосочни изменения се компенсират и средната стойност за страната в големите супермаркети остава 4,73 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,23 лв./кг по-висока от тази на едро, като маржът достига до 0,94 лв./кг във Велико Търново. В осем области цените на охладеното пиле в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с до 0,26 лв./кг във Враца.

В по-малките магазини цените на охладеното пиле се задържат в диапазона от 4,53 лв./кг в Русе до 5,40 лв./кг в Благоевград. В областите София и Шумен продуктът поскъпва съответно с 0,8% и 1,7% на седмична база. Това не се отразява на средната стойност за страната и тя остава 5,00 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,50 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е най-висока във Велико Търново - 1,35 лв./кг. Изключение е област Русе, където предлагането на продукта в ДТО е на цена, с 0,15 лв./кг под тази на едро.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 5,7% по-високи от тези в големите търговски вериги.

pile bqlo_meso

 

 

Пазарът на брашно тип „500” остава спокоен

flour 359957282През периода 7 - 14 февруари 2018 г. средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” за страната остават без промяна спрямо предходната седмица.

По области, цените на едро на брашното са в диапазона от 0,60 лв./кг (Стара Загора) до 1,11 лв./кг (София). В по-голямата част от областните центрове, където е отчетено предлагане на продукта на едро, се наблюдават разнопосочни колебания на цените спрямо предходния седмичен период, в границите от -9,1% (Ловеч) до +6,7% (София), които се компенсират и средната стойност за страната се задържа на ниво от 0,78 лв./кг.
 
При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,00 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,04 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО).

Предлагането на продукта в големите супермаркети е в ценовите граници от 0,94 лв./кг (Видин) до 1,09 лв./кг (Шумен), а в по-малките магазини - от 0,95 лв./кг (Варна, Велико Търново и Ловеч) до 1,15 лв./кг (Разград). Седмични колебания на цените на дребно се отчитат само в област Пловдив, където брашното поевтинява с 9,2% в ГТВ и с 4,7% в ДТО.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,04 лв./кг по-високи от тези в големите търговски вериги. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена във Видин, Враца и Монтана – 0,14 лв./кг. В областите Варна, Стара Загора и Търговище цените на продукта в ДТО са от 0,02 лв./кг до 0,09 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,22 лв./кг за големите супермаркети и 0,26 лв./кг – за по-малките магазини, като за ГТВ достига до 0,42 лв./кг в Стара Загора, а за ДТО - до 0,47 лв./кг във Враца и Добрич. В София цените на дребно в ГТВ и ДТО са съответно с 0,12 лв./кг и 0,04 лв./кг по-ниски от тази на едро. Подобна е ситуацията в ДТО в област Варна, където продуктът се предлага с 0,01 лв./кг по-евтино отколкото на едро.

 

 

 

 

Средната цена на едро на яйца за страната остава без промяна

egg555555През периода 7 – 14 февруари 2018 г. средната цена на едро на яйца за страната остава без промяна спрямо предходната седмица. При предлагането на дребно в двата типа наблюдавани търговски обекти като цяло се наблюдава поевтиняване на яйцата на седмична база, като само при средната цена на дребно за размер L в големите супермаркети е налице лек ръст.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,24 лв./бр. По области, стойностите се движат в интервала от 0,19 лв./бр. (Добрич, Ловеч и Плевен) до 0,30 лв./бр. (Монтана и Хасково). В сравнение с предходната седмица, в девет области се наблюдава понижение на стойностите, достигащо до 0,03 лв./бр. във Велико Търново, Ловеч и Стара Загора, а само в Монтана и Хасково – повишение, с по 0,03 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер M в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 0,23 лв./бр. (Добрич) до 0,36 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В пет области се отчита седмично намаление на стойностите от 0,01 лв./бр. до 0,05 лв./бр., най-чувствително в Добрич. Това води до понижение на средната цена на продукта за страната с 0,01 лв./бр., до 0,30 лв./бр.
Цените на яйца – размер L в големите супермаркети се движат от 0,28 лв./бр. (Пловдив) до 0,39 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В девет от областите продуктът поскъпва в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. на седмична база, докато единствено в Добрич поевтинява, с 0,01 лв./бр. В резултат, средната стойност за страната нараства с 0,01 лв./бр., до 0,33 лв./бр.
 
През изтеклата седмица средната цена на дребно на яйца – размер М в другите търговски обекти (ДТО) се понижава с 0,01 лв./бр., до 0,27 лв./бр., а тази за размер L – с 0,02 лв./бр., до 0,28 лв./бр.

По области, цените на яйца – размер М в по-малките магазини са в диапазона от 0,22 лв./бр. (Благоевград и Кюстендил) до 0,31 лв./бр. (Велико Търново, Ловеч и Плевен). В преобладаваща част от областите на страната се отчита седмично намаление на цените, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,06 лв./бр., най-значително в Силистра.

Предлагането на яйца - размер L в ДТО е в ценовите граници от 0,23 лв./бр. (Благоевград и Кюстендил) до 0,34 лв./бр. (Велико Търново и Плевен). Подобно на размер M, в по-голяма част от областите на страната е налице седмично поевтиняване на продукта, достигащо до 0,06 лв./бр. в Силистра.

Средно за страната, цените на дребно на яйца размер M и L в по-малките търговски обекти са съответно с 0,03 лв./бр. и 0,05 лв./бр. по-ниски от тези в големите супермаркети. Най-голяма разлика в тази посока се отчита в Разград и Силистра - 0,09 лв./бр. и за двата наблюдавани размера. В Пазарджик и Добрич цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са съответно с 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр. под тези в ДТО. Подобна е ситуацията и при размер L в областите Пловдив и Стара Загора, където яйцата се предлагат в ГТВ с 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. по-евтино отколкото в ДТО.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,03 лв./бр. за ДТО, като е най-голям в Ловеч и Плевен – 0,17 лв./бр. за големите супермаркети и 0,12 лв./бр. за по-малките магазини. В Благоевград, Бургас, Монтана, Русе и Шумен цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,05 лв./бр. под тези на едро в съответната област.

 

 

 

Цените на яйцата- без промяна в началото на месеца

През периода 31 януари – 7 февруари 2018 г. средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” за страната остават без промяна спрямо предходната седмица.

По тържищата в страната цените на едро на продукта са в диапазона от 0,60 лв./кг (Стара Загора) до 1,04 лв./кг (София). В пет от областните центрове се отчита понижение на стойностите с между 1,6% (Враца) и 4,8% (Благоевград) на седмична база, докато в други пет цените на брашното се покачват с между 1,6% и 9,2% (най-чувствително в Плевен). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на брашното за страната се задържа на ниво от 0,78 лв./кг.

През изтеклата седмица средната цена на дребно на брашното за страната в големите търговски вериги (ГТВ) остава 1,00 лв./кг, а тази в другите търговски обекти (ДТО) - 1,04 лв./кг.

По области, цените на дребно на продукта в големите супермаркети са в интервала от 0,94 лв./кг (Видин) до 1,09 лв./кг (Пловдив и Шумен), а в по-малките магазини - от 0,95 лв./кг (Варна, Велико Търново и Ловеч) до 1,15 лв./кг (Разград), без седмични изменения и в двата вида търговски обекти.Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките магазини са с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ, като във Видин, Враца и Монтана тази разлика достига до 0,14 лв./кг. Изключение са областите Варна, Пловдив, Стара Загора и Търговище, където предлагането на продукта в ДТО е на цени, в рамките на 0,02 лв./кг - 0,09 лв./кг под тези в ГТВ.

През наблюдавания период маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,22 лв./кг за големите търговски вериги и 0,26 лв./кг – за по-малките магазини, като достига до 0,44 лв./кг за ГТВ в Пловдив и до 0,49 лв./кг за ДТО – във Враца. В големите супермаркети в област София цената на продукта е с 0,05 лв./кг под тази на едро в същата област.

gettyimages-182717335-30-355069be313ad674537c51219c269b654d5fc05a-s900-c85

 

 

 

 

 

Стабилни цени на олиото през първата седмица на февруари

 

През периода 31 януари – 7 февруари 2018 г. средните цени на едро и на дребно на рафинирано слънчогледово олио за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,68 лв./литър (Хасково) до 2,22 лв./литър (Смолян). В осем от областите, в които е налице предлагане на едро, се наблюдават разнопосочни ценови изменения спрямо предходния седмичен период, в границите от –6% (Варна) до +5,5% (София), които се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 1,94 лв./литър.

Средно за страната, цените на дребно на рафинираното слънчогледово олио остават 2,40 лв./литър в големите търговски вериги (ГТВ) и 2,41 лв./литър в другите търговски обекти (ДТО).

В големите супермаркети олиото се предлага в ценовия диапазон от 2,27 лв./литър (Хасково) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В сравнение с предходната седмица, в седем области се регистрира понижение на цените в рамките на 2% - 2,1%, а в други четири - повишение с между 0,9% (Пловдив) и 5,8% (Шумен).

В по-малките магазини цените на олиото варират от 2,28 лв./литър (Велико Търново) до 2,55 лв./литър (Разград и София). Промяна на стойностите на седмична база се наблюдава в шест области, като в четири от тях продуктът поевтинява в рамките на 1,2% - 2% (най-съществено във Враца), докато в Перник и София поскъпва съответно с 1,2% и 3,2%.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в по-малките магазини са средно с 0,01 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата в тази посока достига до 0,21 лв./литър в София. В тринадесет области цените на продукта в ГТВ са с до 0,29 лв./литър (Благоевград и Кюстендил) над тези в ДТО.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,46 лв./литър за големите супермаркети и 0,47 лв./литър за по-малките магазини, като достига до 0,77 лв./литър за ГТВ в Благоевград и до 0,72 лв./литър за ДТО в Хасково.

oils-759x500

 

 

Захарта поскъпна в средата на месеца

През периода 10 – 17 януари 2018 г. се наблюдава покачване на средните за страната цени на бяла кристална захар на едро и на дребно в големите търговски вериги и същевременно понижение на тази на дребно в по-малките магазини.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 0,98 лв./кг (Добрич) до 1,66 лв./кг (Велико Търново). В сравнение с предходната седмица, в седем области се отчита намаление на цените на продукта от 0,6% до 4,5%, най-чувствително в Русе и Сливен, а в други шест – повишение, достигащо до 11,1% в Ямбол. Средната цена на едро за страната се увеличава с 0,8% на седмична база, до 1,32 лв./кг.

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,24 лв./кг (Кърджали и Стара Загора) до 1,54 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). В тринадесет области продуктът поскъпва в рамките на 1,4% 11,8% на седмична база (най-значително в Бургас, Сливен и Ямбол), докато в други пет цените се понижават, с до 7,9% (Варна). Средно за страната, цената на дребно на захарта в големите супермаркети е 1,39 лв./кг, с 3% над нивото от предходния седмичен период.

 

Предлагането на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) е на цени от 1,39 лв./кг (Варна) до 1,90 лв./кг (Разград). Седмични ценови изменения се регистрират в девет области – понижение с между 0,7% и 6,7%, най-чувствително в Благоевград и Варна. Това води до намаление на средната стойност за страната с 1,2%, до 1,59 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,20 лв./кг над тази в големите супермаркети, като най-голяма разлика се наблюдава в Пловдив – 0,44 лв./кг. Изключение правят областите Кюстендил и Благоевград, където цените на захарта в по-малките магазини са съответно с 0,09 лв./кг и 0,10 лв./кг по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,07 лв./кг за ГТВ и 0,27 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава в Добрич – 0,34 лв./кг за големите супермаркети и 0,52 лв./кг - за по-малките магазини. В седем области цените на дребно в ГТВ са с между 0,01 лв./кг и 0,29 лв./кг (Враца) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО във Велико Търново, където захарта се предлага с 0,06 лв./кг по-евтино отколкото на едро в същата област.

1432647400 9_800x-

Лек спад в цената на яйца размер М

През периода 13 – 20 декември 2017 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната като цяло се задържат на нивата от предходната седмица. Изключение прави средната цена на дребно на яйца - размер М в по-малките магазини, при която се отчита леко понижение.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,29 лв./бр. По области, стойностите се движат в интервала от 0,27 лв./бр. (Плевен) до 0,31 лв./бр. (Враца и София). В десет области на страната се регистрират седмични ценови отклонения в границите от -0,03 лв./бр. (Стара Загора) до +0,04 лв./бр. (Бургас, Велико Търново, Пловдив, Русе и Шумен).

Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в големите търговски вериги (ГТВ) остават съответно 0,32 лв./бр. и 0,35 лв./бр.

Цените на яйца – размер M в големите магазини са в диапазона от 0,29 лв./бр. (Хасково) до 0,35 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Седмична промяна на стойностите се отчита в четири от областите на страната – намаление от 0,01 лв./бр. до 0,03 лв./бр., най-чувствително в Хасково.

По области, яйцата – размер L се търгуват в ГТВ на цени от 0,31 лв./бр. (Смолян) до 0,38 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Ценови изменения на седмична база се наблюдават само в Пловдив и Смолян, където продуктът поевтинява с по 0,01 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер М в другите търговски обекти е в ценовите граници от 0,29 лв./бр. (Силистра) до 0,35 лв./бр. (Стара Загора и Хасково). В осем от областите на страната се отчита понижение на стойностите, достигащо до 0,03 лв./бр. в Бургас, Сливен и Ямбол. Това води до намаление на средната цена на продукта за страната с 0,01 лв./бр., до 0,32 лв./бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в по-малките магазини на цени от 0,31 лв./бр. (Силистра) до 0,38 лв./бр. (Шумен). В седем от областите на страната е налице поевтиняване на продукта на седмична база в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр. Средната цена за страната остава на нивото от предходната седмица - 0,35 лв./бр.

През изминалия седмичен период средните за страната цени на яйцата в ГТВ са равни на тези в ДТО и при двата наблюдавани размера.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,03 лв./бр., като най-голяма разлика е налице за големите супермаркети в Плевен – 0,08 лв./бр., а за по-малките магазини в Шумен - 0,06 лв./бр. В област Хасково цената на дребно на яйца - размер М в ГТВ е с 0,01 лв./бр. под тази на едро в съответната област.

h-BROWN-EGGS-VS-WHITE-EGGS-640x362

 

Динамичен пазар на агнешко месо в София

През периода 22 – 29 ноември 2017 г. цените по веригата на предлагане на агнешко месо по области остават без промяна спрямо предходния седмичен период, с изключение на София, където са отчетени леки разнопосочни изменения на цените на едро на различните разфасовки.

Цяло агне

Средната цена на едро на цяло агне за страната е 13,22 лв./кг – без промяна спрямо предходната седмица, като търговията по области се запазва в интервала от 12,50 лв./кг кланично тегло (Велико Търново, Кърджали и Смолян) до 13,75 лв./кг (Видин, Враца, Монтана и Стара Загора). Eдинствено в София се отчита изменение на цената на седмична база – понижение с 0,4%.

През изтеклия седмичен период в големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

 Цените на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) остават най-ниски в Бургас (11,40 лв./кг), а най-високи в София (15,00 лв./кг). При липсата на седмични изменения по области, средната цена на продукта за страната в ДТО се запазва на ниво от  13,24 лв./кг.

Средната цена на едро на цяло агне за страната остава с 0,02 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ДТО.

Агнешки бут

Търговията на едро с агнешки бут се задържа в ценовия диапазон от 13,25 лв./кг (Пазарджик и Смолян) до 15,13 лв./кг (Стара Загора). Само в София се отчита седмично ценово изменение, като продуктът поскъпва с 1%. В резултат, средната цена на едро за страната на агнешки бут се покачва незначително (с 0,1%) на седмична база, до 14,19 лв./кг.

По области, цените на агнешкия бут в големите търговски вериги продължават да варират от 12,99 лв./кг (Пловдив) до 15,99 лв./кг (София), а в другите търговски обекти - от 11,40 лв./кг (Бургас) до 15,50 лв./кг (София), без седмични изменения на стойностите. Средната за страната цена на продукта в ГТВ остава 14,63 лв./кг, а тази в ДТО - 13,80 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на дребно на агнешкия бут в ГТВ за страната е с 0,83 лв./кг или с 6% по-висока от тази в ДТО.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0,44 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,39 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

Търговията на едро с агнешка плешка остава на цени от 12,55 лв./кг (Габрово) до 14,74 лв./кг (Стара Загора). В област София продуктът поскъпва с 0,4% на седмична база, което не дава отражение на средната цена на едро за страната и тя остава 13,77 лв./кг.

Предлагането на дребно на агнешката плешка в големите супермаркети се запазва на цени от 12,99 лв./кг в Пловдив до 14,99 лв./кг в София, а в другите търговски обекти - от 11,20 лв./кг в Бургас до 15,50 лв./кг в София. Средно за страната, цената на дребно агнешка плешка в ГТВ остава 13,99 лв./кг, а тази в ДТО - 13,44 лв./кг.

За поредна седмица цените на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги са средно с 0,55 лв./кг или с 4,1% по-високи от тези в по-малките търговски обекти.

Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е с 0,22 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,33 лв./кг – по-висока от тази в ДТО.

cef0b3072d824fe98f0282cdff0ec6cb

 

 

 

 

Замразеното пиле поевтиня в големите търговски вериги

През периода 22 – 29 ноември 2017 г средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната като цяло остават близки до нивата от предходната седмица. По-съществени ценови изменения се наблюдават само при търговията на дребно в големите търговски вериги.

Пиле-замразено

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 3,77 лв./кг, с 0,5% по-ниска на седмична база. По области, цените на продукта са в границите от 2,66 лв./кг (Ямбол) до 4,60 лв./кг (Добрич). В пет области се наблюдава седмично понижение на цените от 1,3% до 3,4%, най-чувствително в София и Плевен. Същевременно, в областите Враца и Монтана продуктът поскъпва съответно с 0,3% и 5%.

Предлагането на дребно на замразено пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 4,33 лв./кг (Варна) до 4,99 лв./кг (Смолян). В сравнение с предходната седмица, в пет области продуктът поевтинява с между 1% и 10,4% (Пазарджик), а единствено в Смолян поскъпва, с 0,4%. В резултат от това, средно за страната, цената на продукта в тези обекти се понижава с 1,1%, до 4,63 лв./кг.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,86 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 2,11 лв./кг в Ямбол.

В другите търговски обекти (ДТО) замразеното пиле се търгува на цени от 4,50 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,23 лв./кг (Кърджали). Седмично ценово изменение се отчита единствено в област Силистра, където продуктът поевтинява с 1%. Това не се отразява на средната стойност за страната в ДТО и тя остава 4,81 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 1,04 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-голяма разлика се отчита в Ямбол - 1,92 лв./кг.

Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с 3,9% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле са в границите от 3,95 лв./кг (Габрово и Търговище) до 4,83 лв./кг (Стара Загора). В сравнение с предходната седмица, в три области се отчита повишение на ценовите стойности в рамките на 0,4% (Пловдив и Пазарджик) - 2,4% (Смолян), а единствено във Варна – намаление, с 0,4%. Това води до незначително увеличение на средната цена за страната с 0,2% на седмична база, до 4,50 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ се движат в интервала от 4,49 лв./кг (Варна и Шумен) до 5,19 лв./кг (Смолян). В тринадесет области се отчитат разнопосочни седмични ценови отклонения, в границите от -7,2% (Перник) до +7,7% (Видин, Враца, Монтана, Пловдив, Разград, Силистра и Търговище), предимно в посока нагоре. Така, средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в големите супермаркети нараства с 1,5% на седмична база, до 4,80 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,30 лв./кг по-висока от тази на едро, като разликата в тази посока продължава да е най-висока във Велико Търново и Търговище - 0,94 лв./кг. В пет области цените на охладеното пиле в големите супермаркети са с до 0,21 лв./кг (Русе) по-ниски от тези на едро.

В по-малките магазини цените на охладеното пиле варират от 4,43 лв./кг в Русе до 5,35 лв./кг в Плевен. Седмични отклонения на стойностите се отчитат само в две области – понижение с 1,9% в София и повишение с 2% в Шумен. Тези изменения се компенсират и средната стойност за страната се запазва на ниво от 5,02 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,52 лв./кг по-високи от тези на едро, като тази разлика продължава да е най-висока във Велико Търново - 1,35 лв./кг. Изключение е област Русе, където цената на продукта в ДТО е с 0,32 лв./кг под тази на едро.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 4,6% по-високи от тези в големите търговски вериги. 

article _9d8492f23000dd6463b04e0717b200e3

 

 

 

 

Още статии ...