AGRONEWS.bg

Чет19072018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Агробизнес Категории Пазари Замразеното пиле поевтиня в големите търговски вериги

Замразеното пиле поевтиня в големите търговски вериги

chiken-frozen

През периода 16 – 23 ноември 2016 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната като цяло остават около нивата от предходната седмица. По-съществено изменение, в посока надолу, се отчита при средната цена на дребно на охладеното пиле в големите супермаркети.

Пиле-замразено

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната се задържа на нивото от предходния седмичен период - 3,82 лв./кг. Предлагането на замразено пиле на тържищата в страната е в ценовия диапазон от 3,40 лв./кг (Плевен) до 4,22 лв./кг (Добрич). В седем от областите се наблюдават разнопосочни седмични ценови отклонения, в границите от -2,1% (Хасково) до +3% (Благоевград).

Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е 4,55 лв./кг, с 0,4% по-ниска спрямо предходния седмичен период. По области, продуктът се търгува в ГТВ на цени от 4,04 лв./кг (Враца и Монтана) до 4,97 лв./кг (Смолян). Единствено в област София е отчетено седмично ценово отклонение, като продуктът поевтинява с 6,8%.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,73 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е най-висока в Плевен - 1,19 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на замразеното пиле се задържат в интервала от 4,50 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,23 лв./кг (Кърджали), като единствено в област София е налице изменение на седмична база - повишение с 1,1%. Това не оказва влияние на средната стойност за страната и тя се запазва на ниво от 4,74 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 0,92 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,25 лв./кг в Русе.

Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с малко над 4% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

През наблюдавания период цените на едро на охладеното пиле са в диапазона от 3,70 лв./кг (Търговище) до 4,51 лв./кг (София). В шест области се наблюдава седмично увеличение на цените с между 0,7% и 2,3%, което води до повишение на средната стойност за страната с 0,2%, до 4,29 лв./кг.