AGRONEWS.bg

Чет19072018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Агробизнес Категории Пазари Динамичен пазар на олио в страната

Динамичен пазар на олио в страната

olio olio_olio

Средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини през периода 30 август – 6 септември 2017 г. бележат леко понижение спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети се повишава.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,78 лв./литър (Плевен) до 2,35 лв./литър (Бургас). В четири области се отчита седмично понижение на ценовите стойности, достигащо до 4,5% в Монтана, докато в други шест продуктът поскъпва в рамките на 0,5% - 2,3% (Добрич). Средната цена на едро за страната намалява с 0,5% на седмична база, до 2,06 лв./литър.

Предлагането на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,29 лв./литър (Пловдив) до 2,79 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В тринадесет области се наблюдават разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -4,1% (Шумен) до +4,4% (Силистра, Търговище и Хасково), преобладаващо в посока нагоре. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети се повишава с 0,8%, до 2,47 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) рафинираното олио се предлага на цени от 2,35 лв./литър (Добрич) до 2,80 лв./литър (Габрово). Седмична промяна на цените се наблюдава във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен – понижение с 1,8%, което води до намаление на средната стойност за страната с 0,4%, до 2,55 лв./литър.

През наблюдавания период цените на олиото в по-малките търговски обекти са средно с 0,08 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,40 лв./литър в Пазарджик. В седем области цените на продукта в ДТО са с между 0,02 лв./литър (Добрич) и 0,29 лв./литър (Кюстендил) по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,41 лв./литър за ГТВ и 0,49 лв./литър за ДТО, като разликата между двата типа цени е най-голяма за големите супермаркети в Благоевград – 0,85 лв./литър, а за по-малките магазини – в Плевен – 0,95 лв./литър.