AGRONEWS.bg

Съб22092018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Агробизнес Категории Пазари Агнешкият бут поскъпна в Стара Загора

Агнешкият бут поскъпна в Стара Загора

b7e5bf4bd47244d3e7c62d12694b6dc4

През периода 20 – 27 септември 2017 г. цените по веригата на предлагане на агнешко месо по области остават без промяна спрямо предходния седмичен период, с изключение на Стара Загора, където е отчетено покачване на цената на едро на агнешки бут.

Цяло агне

Търговията на едро с цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг кланично тегло (Велико Търново, Кърджали и Смолян) до 13,75 лв./кг (Стара Загора). Средно за страната, цената на едро на продукта е 13,15 лв./кг – без промяна спрямо предходния седмичен период.

През наблюдавания период в големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

В другите търговски обекти (ДТО) цялото агне се търгува на най-ниска цена в Бургас (11,40 лв./кг), а на най-висока в Ловеч и Плевен (14,20 лв./кг). Въпреки липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на продукта в ДТО за страната се понижава с 0,3% на седмична база, до 13,18 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта в големите супермаркети в по-малък брой области.

През изтеклата седмица средната цена на дребно на цяло агне в ДТО за страната е с 0,03 лв./кг по-висока от тази на едро.

Агнешки бут

Цените на едро на агнешки бут са най-ниски в Пазарджик - 12,75 лв./кг, а най-високи в Стара Загора – 15,09 лв./кг. Седмично ценово изменение се отчита само в Стара Загора, където продуктът поскъпва с 2,4%. Това води до увеличение на средната за страната цена на едро на продукта с незначителните 0,1%, до 14,07 лв./кг.

По области, предлагането на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги се запазва на цени от 12,99 лв./кг в Пловдив до 13,99 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а средната стойност за страната в тези обекти остава 13,79 лв./кг.

Цените на дребно на агнешки бут в другите търговски обекти се задържат в границите от 11,40 лв./кг (Бургас) до 15,50 лв./кг (София). Макар да не са отчетени седмични ценови колебания по области, средната стойност за страната в тези обекти се понижава с 0,4% на седмична база, до 13,68 лв./кг, тъй като тази седмица липсва предлагане на продукта в областите Видин, Враца и Монтана.

През наблюдавания период средната цена на дребно на агнешкия бут в ГТВ за страната е с 0,11 лв./кг или с 0,8% по-висока от тази в ДТО.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0,28 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,39 лв./кг от тази в ДТО.

Агнешка плешка

За поредна седмица средната цена на едро на агнешка плешка за страната остава 13,58 лв./кг, като стойностите по области се задържат най-ниски в Пазарджик (12,35 лв./кг), а най-високи в Стара Загора (14,74 лв./кг).

Средната цена на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги за страната също е без промяна спрямо предходната седмица - 13,16 лв./кг, като стойностите по области остават в интервала от 12,99 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 13,99 лв./кг (Шумен).

Предлагането на дребно на агнешка плешка в другите търговски обекти е на цени от 11,20 лв./кг в Бургас до 14,38 лв./кг в Русе. Въпреки липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на продукта в ДТО за страната се понижава с 0,2% на седмична база, до 13,26 лв./кг, тъй като тази седмица продуктът се предлага в по-малко области.

През изтеклия седмичен период цените на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги са средно с 0,10 лв./кг или с около 1% по-ниски от тези в по-малките търговски обекти.

Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е с 0,42 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,32 лв./кг от тази в ДТО.