AGRONEWS.bg

Съб22092018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Агробизнес Категории Пазари Динамичен пазар на олио у нас

Динамичен пазар на олио у нас

olio4

През периодa 20 – 27 септември 2017 г. средните цени на едро и на дребно на рафинираното слънчогледово олио за страната отбелязват леки разнопосочни изменения спрямо предходната седмица.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,80 лв./литър (Хасково) до 2,37 лв./литър (Бургас). В сравнение с предходната седмица, в дванадесет области се наблюдават ценови изменения в границите от -3,6% (Сливен) до +3,9% (Плевен), преобладаващо в посока нагоре. В резултат, средната цена на едро за страната се повишава с 0,5% на седмична база, до 2,06 лв./литър.]

През изтеклата седмица цените на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 2,28 лв./литър (Пловдив, Силистра и Търговище) до 2,69 лв./литър (Благоевград, Кюстендил и София). В дванадесет области се наблюдава повишение на стойностите с 0,4% на седмична база, докато единствено в Търговище е налице понижение – с 4,6%. Тези изменения се компенсират и средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в ГТВ остава 2,42 лв./литър.

Предлагането на олиото в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 2,35 лв./литър (Добрич) до 2,80 лв./литър (Габрово). В областите Монтана, Видин и Враца продуктът поевтинява в рамките на 3,6% - 5,8% спрямо предходната седмица, докато в София поскъпва с 6,9%. Средно за страната, цената на дребно на слънчогледовото олио в по-малките магазини намалява с 0,4% на седмична база, до 2,54 лв./литър.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,12 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,39 лв./литър в Търговище. Изключение правят областите Благоевград и Кюстендил, където цените на продукта в ДТО са съответно с 0,18 лв./литър и 0,19 лв./литър по-ниски от тези в ГТВ.

Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,36 лв./литър за ГТВ и 0,48 лв./литър за ДТО, като най-голям марж се наблюдава за големите супермаркети в Благоевград – 0,75 лв./литър, а за по-малките магазини – в Плевен – 0,87 лв./литър. В Бургас цените на олиото в ГТВ са с 0,04 лв./литър по-ниски от тази на едро за областта.