AGRONEWS.bg

Чет19072018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Събития Изерете категория Конференции и семинари

Конференции и семинари

Заместник - министър Атанаска Николова откри „Булаква 2016“

bulakvaЗаместник- министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри Осмата международна конференция „Булаква 2016“, организирана  от Българската асоциация по водите. Темата на конференцията е „Иновативни решения в полза на ефективни ВиК услуги“.

„Приветствам  организаторите за тази инициатива и ви уверявам,  че в лицето на МОСВ имате партньор и съмишленик, защото за нас иновативен и ефективен ВиК отрасъл означава опазване на водния ресурс“, каза при откриването заместник- министър Николова. Тя припомни, че всеки анализ, който се  прави в сектора през последните години, показва големи загуби по мрежата и неефективно използване на водните ресурси. Николова подчерта, че  такива форуми дават иновативните решения, които водят до намаляване на загубите и опазването на водните ресурси. Иновативните решения са  добра алтернатива на подмяната на водоснабдителната мрежа, която се извършва традиционно.

МОСВ чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ насочи сериозен  финансов ресурс за подпомагане на ВиК сектора. Значителни са средствата, които са заделени и през новия програмен период. Те ще бъдат използван както за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура, така и за подпомагане на реформата в сектора.

Ограниченият финансов ресурс, с които държавата разполага, търсенето на иновативни решения за намаляване на разходите е не само възможност, това е отговорност, това е задължение на всеки едни от нас, каза в заключение зам.- министър Николова.

В конференцията вземат участие водещи експерти от МРРБ, бизнеса, неправителствения сектор и научните среди.

 

 

 

 

„Добрата храна е сила“ се проведе в София

изтеглен-файлТретата  конференция на тема „Добрата храна е сила“ беше открита вчера в столицата от заместник-министъра на земеделието и храните Васил Грудев.

Обвързаната подкрепа в размер на 15% от общия финансов ресурс ще се разпредели към по-чувствителните сектори. В същото време хибридните сортове заливат пазара ни. По думите на заместник- министъра трябва да пазим родните сортове, дори и това да е неизгодно за производителите.

Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните

„Това бяха секторите, които по една или друга причина се оказаха неглижирани в предходния програмен период. Като казвам неглижирани смятам, че
всички трябва да си даваме сметка, че когато 2007 г. България се качи на един вече пътуващ влак, който се нарича Общата селскостопанска политика, възможностите за подпомагане бяха структурирани именно по такъв начин, че ние качвайки се на този влак прилагахме схемата за единно плащане на площ, която доведе до устойчиво и конкурентноспособно зърнопроизводство в страната. Но поради спецификата на другите производства неглижира и доведе до спад в традициите и производството, което имаме най-вече в животновъдството и секторите плодове и зеленчуци.“

Отделни пакети за плодове и зеленчуци и отделен пакет за животновъдство са предвидени до края на 2020 г.

Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните
„Въведохме няколко схеми за подпомагане на т. нар. български традиционни сортове, които са обект на потенциал на генетична ерозия. Знаете, че нашите сортове много често губят състезанието с модерните, новите, вносните, хибридните сортове, които заливат нашето производство, а в последствие и трапезата и масата ни. Това е логично, не можем да бягаме от структурата на пазара, но трябва да пазим нещо, което сме имали като традиции, макар и икономически неизгодно за производителя.“

Страната ни като политика няма да допусне отглеждане на ГМО в сектора на земеделието, както и внос на генномодифицирани храни, заяви още заместник-министърът. От думите му стана ясно, че в момента заедно с Министерство на икономиката се подготвя българската позиция за трансатлантическото споразумение.

Автор: Мирела Спасова

Видео по темата вижте ТУК

 

 

 

Агробизнесът не вярва на партийни обещания

bg-moneyСпрете репресиите спрямо българските производители и направете така, че следващата администрация да познава проблемите в бранша и да работи в услуга на бизнеса. С този призив представители на браншовите съюзи от селското стопанство и преработвателната промишленост се обърнаха към политическите партии, кандидати за следващия парламент на срещата, организирана от Асоциацията на земеделските производители в България, за която вече съобщихме.

БАБХ успешно приключи проект по ОПАК

babhНа 29 август 2014 г. в София се проведе заключителна конференция по проект № 13-22-121/15.05.2013 год.: "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол", по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Д-р Тенчо Тенев - заместник Заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и д-р Мая Макавеева – директор на дирекция ЛДКК и Ръководител на проекта - представиха извършените дейности и постигнатите резултати.

Проектът бе с продължителност девет месеца - стартира на 06.12.2013 г. и приключва на 06.09.2014 г. Общият размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ от ОПАК по линия на Европейския социален фонд възлиза на 76 141, 62 лева.

Основната цел на проекта е повишаването на професионалната компетентност на служителите от БАБХ, с оглед по-ефективното и по-ефикасното изпълнение на служебните задължения по лабораторните дейности.

Всички дейности от проекта са успешно осъществени. Обучени са всички предвидени по проекта 203 служители от специализираните структури на БАБХ  на централно и областно ниво, което представлява 100% изпълнение на планираните дейности.

На заключителната конференция присъстваха представители на структурите на МЗХ и БАБХ, както и представители на обучаващата организация – Евробул Трейнинг ЕООД. Проф. Неделчо Неделчев – Директор на НДНИВМИ (чрез официално писмо) и инж. Елка Темелчева – Директор на ЦЛХИК изказаха специални благодарности на екипа по управление на проекта и потвърдиха позитивните резултати от проведените обучения за повишаване административния капацитет и специфичната компетентност на служителите от БАБХ, както и споделиха своето мнение, че проекти от такъв тип са необходими и доказано полезни за представителите на всички звена в структурата на БАБХ.

 

 

 

 

АЗПБ организира кръгла маса за земеделската политика на различните партии

azpbАсоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ организира утре, 24 април 2013 г. кръгла маса под мотото „Земеделската политика в основата на отговорното управление на България”. Дебатът ще се проведе от 10 до 14 часа в зала „София” на Гранд Хотел София. На кръглата маса са поканени до трима представители на политическите партии и коалиции, които ще участват в изборите за 42-ро Народно събрание.

В силистренското с. Нова Черна ще представят възможностите за подпомагане на тютюнопроизводителите

tobaccoНа 11 април, петък, от 15.00 ч. в с. Нова Черна, общ. Тутракан, област Силистра, комплекс „Роял” ще се проведе съвместна информационна среща - семинар организирана от НССЗ /Териториален областен офис – Силистра/, ССА /Опитна станция по земеделие - Хан Крум ДП/ и Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 на тема "Основни технологии за тютюнопроизводството за Североизточна България".

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Силистра ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители, през новия програмен период 2014 – 2020 г.

На семинара гл. ас. д-р Майя Мутафчиева - Опитна станция по земеделие - Хан Крум ДП, ще запознае фермерите със сортовата структура и добрите земеделски практики в производството на тютюнев разсад, отглеждането на тютюна след разсаждане, икономически важните болести и неприятели, както и с прибирането и съхранението на тютюна.

Георги Ралчев - държавен експерт в Дирекция „Държавни помощи и регулации“ в Министерство на земеделието и храните, ще разясни предстоящите промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Цветан Филев - председател на Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, ще запознае присъстващите със създаването на Регистъра на тютюнопроизводителите.

 

 

Организират българо-румънски бизнес форум

bttpБългарска търговско-промишлена ще е домакин на Българо – румънски бизнес форум, който ще се проведе утре - 18 април в БТПП, ул. „Искър“ 9 - Зала А от 09:30 часа. Събитието се организира съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Посолството на Република България в Букурещ, ТПП Букурещ, Столична община и най –голямата консултанска мрежа в подкрепа на МСП “EnterpriseEuropeNetwork”(EEN).

Министър Греков откри конференция за социалния диалог в страните от Югоизточна Европа

grekov-1Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков официално откри конференция на тема: „Ефективен социален диалог на социалните партньори, актьори в промените в страните от Югоизточна Европа” в София, организирана от Селскостопанска академия и Института по аграрна икономика. Форумът е част от едногодишен проект, който се финансира от Европейската комисия.

Провеждат тридневен форум за био-отпадъци

obelki-greipfrutЗаместник-министър Евдокия Манева ще открие международен семинар на тема „Управление на био-отпадъците в страните от Южна и Източна Европа“. Той се организира от Министерството на околната среда и водите, Европейската асоциация за компостиране (ECN) и Международната асоциация за управление на отпадъци (ISWA) с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Събитието е тридневно и стратира на 17 април 2013 г. в София.

Учени ще обсъждат новостите в аграрната наука

zarno proizwoditeliУчени от България, Литва, Полша и Португалия ще обменят информация за новостите в аграрната наука и ще обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременните технологии в земеделието, пише fermer.bg.

Темата  на международната конференция,която ще се проведе на 26 и 27 септември в Земеделския институт в Шумен ще е  „Новости в аграрната наука за ефективно земеделие”. Това  съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия доц. д-р Апостол Апостолов.

София e домакин на форум за опазване на европейските прилепи

prilepЗаместник-министър Евдокия Манева ще открие работата на 18–ата среща на Консултативния комитет към Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS), на която тази година България е домакин в лицето на Министерството на околната среда и водите. Събитието ще се проведе днес, 15 април, от 9,00 часа, в хотел “Кемпински Зографски” в столицата. Форумът е тридневен.

На научна конференция обсъждат развитието на регионите

trakiiski-universitetВ рамките на две дни от днес, 20 юни 2013 г., Стопанският факултет в Тракийския университет организира провеждането на трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”. Тя ще се проведе в конферентната зала на хотел „Калиста” в Старозагорски минерални бани. Приоритет на тазгодишната третата научна конференция е изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление” с насоченост към академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

България е домакин на международен форум за опазване популациите на прилепите

prilepЗаместник-министър Евдокия Манева ще открие работата на 18–ата среща на Консултативния комитет към Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS), на която тази година България е домакин в лицето на Министерството на околната среда и водите. Събитието е на 15 април 2013 г., понеделник, от 9.00 часа, в хотел “Кемпински Зографски” в София. Форумът е тридневен.

Дебатират по ПРСР в Карнобат, Котел и Болярово

prsrПублични дебати за бъдещето на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 ще се състоят в Карнобат, Котел и Болярово. Целта на дискусиите е да се популяризира програмата и да се подобри нивото на информираност на земеделските производители относно новата визията на Общата селскостопанска политика.

Екологичните министри на България и Румъния обсъждат изменението на климата

iulian-popov-mosvМинистър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб, която ще посети България по негова покана. Срещата между делегациите, водени от двамата министри, ще се състои на 15 април 2013 г., понеделник, от 11,30 часа, в град Русе, зала на Община Русе. Предвидено е в двустранните разговори да се обсъдят възможности за общи позиции в областта на политиката по изменение на климата, както и състоянието на текущите проекти в областта на околната среда по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България”. На срещата двамата министри ще подпишат официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция, с което ще се финализира процедурата за обявяването на три съвместни трансгранични влажни зони по река Дунав, а именно влажните зони „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет”.

Провеждат обучение за защита на животните при транспортиране

animal-transportМинистерство на земеделието и храните организира обучение на българските контролни органи за защита на животните по време на транспортиране. В семинара ще вземат участие представители на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, дирекция „Пътна полиция” на Министерство на вътрешните работи, двата ветеринарномедицински факултета в страната, Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт, Национална организация за професионално обучение и Български ветеринарен съюз.

Министър Попов ще участва в Green Business Network

iulian-popov-mosvМинистър Юлиян Попов ще участва във Втората срещата на клуба за устойчиво бизнес развитие в България Green Business Network заедно с посланика на Норвегия в България Гуро Катарина Викьор, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Събитието е на 11 април 2013 г., четвъртък, от 9,00 часа, в Sofia Airport Center.

В Добрич животновъди ще обсъждат технологии за ефикасно говедовъдство

govedoЖивотновъди от Добричка област ще се съберат на 26 април 2013 г. на семинар, организиран от Службата за съвети в земеделието. „Технологията – основа на ефективността в говедовъдството“ и „Функционална връзка между елементите в животновъдната ферма“ са предвидените лекции по време на семинара. Те ще бъдат изнесени от д-р инж. Стефан Станев, експерт в областта на говедовъдството.

Организират българо-китайски бизнес форум

rakostiskaneЗа първи път утре у нас се организира форум в сферата на българо-китайските отношения с множество практически ориентирани теми. Какви са възможностите за финансиране на българо-китайски проекти, как да се популяризират на китайския пазар и как да обезпечават правно начинанията си – ще научат фирмите, участници в бизнес семинара. Организатори на Българо-китайския бизнес семинар са Българо-китайската търговско-промишлена камара /БКТПК/, съвместно с БТПП.

Провеждат конференция по eко проблемите на производството на плодове в планината

plodove1В Троян започва двудневна научна конференция "Екологични проблеми при производството на плодове в планината - традиции и перспективи", организирана от Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян. Участниците ще се запознаят с доклади по въпросите на овощарството, сливовото производство в България и в ЕС, с нови технологии за сушене на плодове, болестите по сливовите дървета, предаде БНР.

Провеждат поредица семинари за агроекология

plodove4От днес до 5-ти април в страната ще се проведат поредица от семинари за агроекология по кампания на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за популяризиране на биопродуктите. В рамките на тези семинари биопроизводители от цялата страна ще имат възможността да се запознаят с актуалните новини, свързани с прилагането на мерките от ОС 2 на Програмата за развитие на селските райони.

Енергия

energia

Животновъдство

jivornovadstvo

Растениевъдство

rastenievadstvo

Храни и напитки

vino

Пчеларство

pchelarstvo