AGRONEWS.bg

Сря18072018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Новини

Оранжев код за силен вятър в 11 области на страната

windrПредупреждение за силен вятър е в сила за почти цялата страна днес, обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН. Оранжев код е обявен в 11 области - Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Бургас, където се очаква поривите на вятъра да достигнат скорост от 25-30 м/сек.

При тази степен на предупреждение са възможни смущения в електроснабдяване, структурни повреди, изкоренени дървета, има риск от наранявания от летящи предмети.

Жълт предупредителен код е в сила за областите Монтана, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, София-град, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол.

Там поривите ще достигнат скорост между 15 и 20 м/сек., за в Западна България до 24 м/сек, което може да доведе до нарушения на обичайните дейности на открито.

Жълт код за силен вятър е обявен и за цялото Черноморско крайбрежие.

Единствено за област Видин няма обявено предупреждение за опасни метеорологични явления.

В неделя се очакват обилни валежи. Жълт код е обявен за цялата страна, като в Източна България дъждът ще бъде съчетан със силен вятър.

 

 

 

Зам. - министър Вергиния Кръстева: Бъдещата ОСП трябва да отговаря на настоящите икономически, социални и обществени изисквания

ospindexБългария подкрепя предприетите през последните години промени на Общата селскостопанска политика, целящи повишаване на пазарната ориентация на европейското земеделие и стабилизиране на Единния пазар на ЕС.  Считаме, че европейският модел на земеделие е доказал своите предимства и жизнеспособност и това налага запазване и по-нататъшно развитие на Общата селскостопанска политика, в условията на новите  предизвикателства.  Това заяви заместник-министър Вергиния Кръстева по време на дебат посветен на съобщението на ЕК, относно рамките на ОСП след 2020 година.

„Бъдещата ОСП трябва да бъде политика, която отговаря на настоящите икономически, социални и обществени изисквания. Непрекъснатото усложняване на прилаганите схеми и мерки за подпомагане причиняват големи трудности за фермерите и за администрацията.
 Необходими са  реални и ефективни действия за опростяване на ОСП. С цел гарантиране на дългосрочна стабилност и предвидимост за селскостопанския сектор, в контекста на обсъжданията на ОСП след 2020 г. фокусът следва да бъде върху подобряване на сегашната структура и мерки на политиката и интегрирането им с други политики, а не върху преразглеждането на основната политика. Тя трябва да бъде разбираема, с ниско ниво на бюрокрация, за да се улесни осъществяването на ролята й по отношение както на земеделските производители, така и на потребителите. Общата селскостопанска политика трябва да е пазарно ориентирана, с опростени правила и гарантирано финансиране за тяхното прилагане, основана на принципите на солидарност и социална справедливост, като не се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора“, допълни още Кръстева.
 
По време на дискусията стана ясно, че
 
бъдещето на ОСП е основният приоритет на Българското председателство в областта на земеделието.
 
„Като ротационен председател на Съвета възнамеряваме да организираме провеждането на фокусирани дебати в Съвета по Съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП. Целта на дискусиите е да се проведе обмен на мнения между министрите, за да се подпомогне Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Бъдещето на ОСП ще бъде обсъдено и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през месец юни 2018 г“. обясни Вергиния Кръстева.
 
В дискусията участваха още заместник-министър д-р Лозана Василева,  представители на Европейската комисия и на Министерството на земеделието, храните и горите.

На 29 ноември в Брюксел бе представено съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на Общата Селскостопанска политика след 2020 г.  В него се подчертава, че ОСП трябва изиграе водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство. „ОСП трябва да спомага за насърчаване на устойчивостта на сектора във времена на криза и да подпомага доходите на земеделските производители и жизнеспособността на тяхната дейност. ОСП трябва да включи напълно цифровите иновации, които улесняват работното ежедневие на земеделските стопани, да намали бюрокрацията и би могла да повлияе благоприятно на така необходимата приемственост между поколенията в сектора. Необходимо е ОСП да укрепи европейските селски райони, които са основата на нашите европейски традиции и семейния модел на земеделско стопанство“, се казва в документа.

Полезна информация:


Видео от дискусията проведена на 4 декември 2017 г. в сградата на представителството на ЕК: https://www.facebook.com/ECinBulgaria/videos/1758810294150745/

Пълният текст на Съобщението може да прочетете като последвате следния линк:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_bg.pdf

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

rain2Оперативното звено в МОСВ е деактивирано считано от 10 часа днес, 4.12.2017 г. Звеното беше задействано на 30 ноември във връзка с прогнозата на НИМХ – БАН за интензивни валежи и очакваното снеготопене в Западна България и Родопската област.

Басейновите дирекции, НИМХ – БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването предоставяха на звеното информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите върху инфраструктурата. 

 

 

 

 

 

 

 

Връчени бяха сертификатите на 4 нови биосферни резервата на ЮНЕСКО

1510921202Работно заседание на Националния комитет (НК) по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО беше проведено днес в МОСВ. На него бяха представени решенията от 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет (MAB – ICC) към Програмата „Човек и биосфера“ на 12 - 15 юни 2017 г.  На сесията съветът взе решение за обявяване на четири български биосферни парка, отговарящи на съвременните изисквания на Програмата - „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“.

Днес председателят на Националния комитет – г-н Владимир Владимиров от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, връчи сертификатите на новообявените четири биосферни парка на представители на заинтересованите общини Силистра, Асеновград, Карлово, Троян, Антон, Павел баня, Севлиево и Малко Търново

Пред Националния комитет бяха представени и взетите на сесията през юни решения за изключване от световната мрежа биосферни резервати от „стар“ тип – „Камчия“, „Купена“ и „Дупката“, поради несъгласие на общините, на чиято територия се намират. Решение за тяхното изключване е взето от Националния комитет през септември 2016 г. на основание отрицателните становища от общините Пещера, Брацигово, Батак, Долни Чифлик и Аврен.

На заседанието на националния комитет беше обсъден ходът на процедурите за внасяне на нови номинации за съвместяване със съвременните изисквания на „старите“ биосферни резервати – „Бистришко бранище“, „Мантарица“, „Парангалица“, „Чупрене“ и „Али ботуш“ или изключването им от Световната мрежа.

Националният комитет отложи взимането на решение за оттегляне на биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ от Световната мрежа. Оттеглянето на резервата беше предложено на основание несъгласие от страна на общините Банско и Разлог на тяхна територия да има биосферен парк от съвременен тип. През октомври 2016 г. община Банско внесе в МОСВ решение на Общинския съвет, съдържащо категоричен отказ за присъединяването на общината към съвременен биосферен парк „Баюви дупки – Джинджирица“. С писмо от август 2017 г. община Разлог (в чието землище също попада част от биосферния резерват) също представи решение на Общински съвет, с което отказва обявяването на биосферен парк в тяхното землище.

Според съвременната концепция за биосферни резервати се изисква обявяването на тези територии да става с пълната подкрепа от страна на местните институции и общности. Преди номиниране на дадена територия за биосферен парк общините, чиито землища се включват в границите му, трябва да дадат своето изрично съгласие с решение на общинския съвет. Това се отнася и за „оттеглянето“ на стари биосферни резервати от световната мрежа. При изключване на стари биосферни резервати, същите запазват статута си на резерват съгласно българското законодателство.

При обявяване на нови биосферни паркове трябва да има съгласие и на останалите заинтересовани институции – Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Националния комитет по Програмата, в който участват представители на всички заинтересовани държавни, научни и образователни институции, НПО и общини.

На заседанието бяха приети и правила за ползване на специфичните лога (site specific logo), изготвени от Секретариата на Програмата и предоставени за ползване на всеки от четирите новообявени биосферни парка.

Бяха докладвани и резултати от българското участие в събития и инициативи по Програмата – Лятно училище и Младежки форум, посветени на биосферните паркове, запознаване с проектно предложение за обявяване на биосферен парк в делтата на река Места на територията на Гърция и др. Експерт от РИОСВ – Пловдив представи резултатите по проект за съвместяване на резерват „Червената стена“ със съвременните изисквания, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО.

 

 

 

Празник на картофите и земеделските производители в Клисура

Празник на картофите и земеделските производители ще се проведе днес в Клисура. На площада в градчето ще блесне цялото изобилие на есента, което земеделските производители са добили от своите стопанства – парчета обработваема земя там, където Стара планина и Средна гора се преливат една в друга. За гостите на празника е предвидена разнообразна програма, която включва изложби "Кулинарните специалитети на есента", "Килимарството в Клисура" и "Природни феномени от земеделските стопанства". 

1033404941

За 5 области на страната е в сила жълт код за обилни валежи и гръмотевични бури

Cloudy WeatherЗа 5 области в страната днес е обявен жълт код за обилни валежи и гръмотевични бури. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.

Ще има значителни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Количества 15 - 20 л/кв. м, на отделни места и повече. Възможни са локални наводнения, затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

 

 

 

 

 

 

 

Жълт код за високи температури е обявен за 9 области в страната

5a832dfebc7f8d6bb9662481cc971983Жълт код за високи температури е обявен за 9 области в страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Предупреждението е в сила за областите Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Ямбол и Сливен. Времето ще се задържи горещо, с максимални температури от 35 до 38 градуса.

Показателите на въздуха край Ихтиман са в нормата

12Няма превишения на измерваните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух с изключение на фините прахови частици (ФПЧ10). Това сочат резултатите от 24-часовото изследване на мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда в района на община Ихтиман. На 5 юли станцията беше позиционирана непосредствено до АМ „Тракия“, на територията на пътен възел „Мухово“.

При анализа на получените резултати не са отчетени превишения на измерваните показатели – въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид, озон, амоняк, сероводород. При ФПЧ10 отчетената средноденонощна стойност е 163 микрограма/м3 при норма 50 микрограма/м3. Факторите, формиращи концентрацията на ФПЧ10 са автомобилният трафик и гъстата мъгла в нощните часове.

На сметището на Ихтиман и в момента работят екипи от общината и ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“, включително мобилизирани от съседни общини групи от районните служби.

 

 

 

Министър Димов се срещна с Българското дружество за защита на птиците

IMG 7942-300x168Приоритетите по време на българското председателство на Европейския съюз бяха тема на среща днес на министъра на околната среда и водите Нено Димов с ръководството на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Министърът посочи, че чистотата на атмосферния въздух ще бъде водеща тема за председателството, тъй като това е проблем не само за страната ни, но и в европейски мащаб. Екоиновациите в опазването на въздуха ще са  тема  и  на първото голямо събитие у нас на ниво Европейска комисия в областта на околната среда. Друг акцент при председателството ще бъде „доброто управление“ с оглед изчистване на противоречия и подобряване на прилагането на различни европейски директиви, каза министър Димов.

От БДЗП заявиха готовност за активно сътрудничество по време на председателството. Те проявиха интерес към хода на подготовката на ръководството  за прилагане на ревизирания План за действие за природата, хората и биоразнообразието на ЕК. Министър Димов посочи, че в момента се работи по тези документи и се очаква те да са готови до края на годината по време на Естонското председателство.  От дружеството заявиха желание да участват в дискусиите на тема „Климат и енергия“, тъй като се очаква по време на българското председателство да се финализират преговорите по отношение на биоенергията. БДЗП проявява интерес към дискусиите за реформата в Общата селскостопанска политика.

Министър Димов увери, че неправителственият сектор ще бъде представен на срещите и дискусиите по време на българското председателство.

Министър Димов се срещна с посланика на Руската федерация

IMG 7869Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с посланика на Руската федерация Н. Пр. Анатолий Макаров.

„Екологията не признава граници“, каза министърът и посочи, че колкото се разширява и задълбочава сътрудничеството в областта на околната среда на глобално ниво, толкова повече се увеличава възможността по-добре да опазим нашата планета.

Акцентът в разговора беше върху възможностите за сътрудничество между екологичните министерства на двете страни и обмяната на опит на експертно ниво в областта на управлението на водите, опазването на Черно море от замърсяване, екологичния туризъм и екологичните технологии.

 

 

 

Десет птици от вида червен ангъч бяха освободени в природата

jcs-tadorna-ferruginea-23762Десет млади птици от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea), размножени изкуствено, са пуснати в язовира на с. Нова Попина, община Ситово, в присъствието на експерти по биологично разнообразие в РИОСВ – Русе.

Птиците са се излюпили в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН,  в с. Нова Черна, община Тутракан. Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на защитения вид, изпълнявана от института. През тази година две възрастни двойки червен ангъч са излюпили 11 малки.
Червеният ангъч  e гнездящо-прелетен вид и по изключение зимува у нас. В миналото е имал по-широко разпространение, но сега е изчезнал като гнездяща птица. Среща се главно в малки водоеми във вътрешността на Добруджа и по Черноморието. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен. Ежегодно се размножават изкуствено и  се освобождават в природата около 20 броя птици, излюпени в полевата база „Калимок“ на ИБЕИ – БАН.

 

 

 

 

Министър Димов и кметът на Бургас обсъдиха мерки срещу замърсяването на въздуха

Burgas-kmet2-1Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата обсъдиха мерки срещу замърсяването на въздуха в града с фини прахови частици. През зимния период проблемът идва вследствие на отоплителния сезон и използването на твърди горива от голям брой домакинства, автотранспорт, промишлени дейности, влошени метеорологични условия. Тогава се увеличава концентрацията на частиците, обясни министър Димов. През пролетно-летния сезон проблемът е заради изключително интензивния автомобилен трафик, строително-ремонтна дейност, както и промишлено замърсяване.

Кметът Николов каза, че южният обходен път на Бургас ще бъде пуснат през юни или юли. По този начин трафикът за най-южните курорти вече няма да минава през града. Подменят се старите автобуси на градския транспорт с нови, посочи кметът.

Според него използването на твърди горива от домакинствата е основно от селищата покрай Бургас, не в самия град. Общината предвижда мерки за насърчаване на смяна на горивните инсталации на домакинствата с по-екологични. Санирането и използването на климатици също водят до по-чист въздух, допълни министър Нено Димов.

 

 

 

Министър Порожанов: Земеделските производители трябва да излязат на преден план

18052017 Press_Plovdiv__jpeg„Земеделските производители трябва да излязат на преден план, а не министерството или министърът. Те са важните хора в държавата, защото създават продуктите, които изхранват населението“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който заедно с министърът на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година Лиляна Павлова, откри дебат на тема: „ОСП след 2020 – Изборът на България“, в Пловдив. Той каза още, че целта е секторът да бъде показан като един от водещите и производителите да получат признание не само в рамките на България, а и на европейско ниво. Министърът обясни, че за да се начертае във времето по-ясна и перспективна европейска обща селскостопанска политика за земеделския бранш, изключително важен е начинът на финансиране, който предстои да се обсъжда. „За нас като правителството, като част от което е Министерството на земеделието, е изключително важно да усетим пулса, желанието и приоритетите на реалните потребители на тези европейски фондове“, подчерта министърът на земеделието.

Румен Порожанов допълни, че е стартирал дебат на ниво ЕС с първия въпросник. Подадени са над 350 хиляди предложения, като най-много са от Германия – 46%, от Франция и Италия - 15%, а от България са близо 1000. „Въпросникът ще бъде анализиран, обобщен и се очаква през месец юли еврокомисарят по земеделието да обяви резултатите и да излязат първите насоки”, каза още той. По думите му дебатът в България започва навреме и той ще продължи и след като Комисията даде съответните насоки. Същинската работа по новата ОСП ще се проведе след септември и по време на българското председателство на ЕС.

„Не съм революционер, но съм практичен човек, който се стреми да направи администрацията работеща и нямам съмнения че това ще се случи“, категоричен бе министър Порожанов. Имало и затлачени проблеми, за които решенията ще бъдат трудни.

„Само по ОСП тематичните работни групи, които ще ръководи българското председателство през 2018 г. са 53“, съобщи министър Лиляна Павлова. В дискусиите участваха представители на Европейската комисия, Естония, Холандия, Австрия и Италия. Организатори на семинара са Института за агростратегии и иновации, както и „ИнтелиАгро“. През септември и ноември ще има още две събития по темата.

Министър Порожанов: Над 80% от договорените проекти по подмярка 4.1 са за земеделска техника

IMG 2584Над 80% от договорените проекти по първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са свързани със закупуването на земеделска техника. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на десетото издание на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2017 на летището в Стара Загора. По думите му, при втория прием по подмярката, който в момента се обработва, ситуацията е идентична.

Министър Порожанов допълни, че един от основните приоритети на Министерството е по-голяма стабилност в доходите на българските фермери и инвестирането в модерна селскостопанска техника е от голямо значение за това. До края на този програмен период фермерите разполагат с 5,4 милиарда евро за директни плащания. Отделно в периода 2014-2020 година за България са предвидени около 2,3 милиарда евро за мерки по Програмата за развитие на селските райони. Министърът подчерта, че е много важна темата за бюджета в новия програмен период. „Многогодишната финансова рамка, която се надявам да бъде подготвена до края на 2017 година, ще бъде без една водеща икономика-Великобритания. Това означава, че като цяло финансовите параметри и възможностите за разходи, ще бъдат намалени,“ заяви още Румен Порожанов.

В тазгодишното изложение участват 218 фирми, които са заявили участие на изложбени площи от 35 000 кв. метра. От тях над 1000 кв. метра са за сектор „Животновъдство“, на който за първи се поставя акцент. Съпътстващата програма на събитието отново ще бъде с практическа насоченост спрямо бенефициентите по европрограми в земеделието.

 

 

 

Министър Нено Димов ще открие второто издание на конкурса „ЕКООБЩИНА“

tabelaМинистърът на околната среда и водите Нено Димов ще открие второто издание на конкурса „ЕКООБЩИНА“. Той се организира от Френското посолство в България, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Инициативата е под патронажа на президента на Република България.

За втора поредна година Оперативна програма „Околна среда“ ще осигури учебно пътуване във Франция за представители на общините лауреати в две от общо четири категории –  „Устойчиво управление на водите” и „Устойчиво управление на отпадъците“.

Събитието е на 16 май, вторник,  от 10:00 часа, в сградата на Френския институт в София на пл. „Славейков“ №3.

 

 

 

Облачността ще намалява

Облачността днес ще се разкъсва и намалява. Около и след пладне над югозападните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали, прогнозират учените от НИМХ при БАН. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. 

Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна.  

c078b7144cd8ae792a9572d8ebc39222

Със съвместни инициативи РИОСВ-Варна и БД „Черноморски район“ отбелязаха Световния ден на Земята

 Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведоха съвместни инициативи в гр. Варна по повод Световния ден на Земята – 22 април.

Интерактивен открит урок с малчуганите от  група при ДГ „Слънчо“ се проведе днес. Децата получиха знания и споделиха опит за опазване на „общия ни дом – Земята“. С ентусиазъм и вълнение се включиха в засаждане на билки и цветя. Обещаха да ги поливат редовно и да се грижат за тях, а когато поникнат – да изпратят техни снимки.

18049710 10155290949439850_1160484418_o-редНад 120 деца от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ откриха Седмицата на Земята. С песни и танци, те изразиха отношението си към опазването на природата. В актовата зала на училището бяха представени ръчно изработени макети от природни и отпадъчни материали.

Седмокласници от ОУ „Йордан Йовков“ участваха в състезание на тема „Магията на природата“. Те показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на околната среда.

Световният ден на Земята се превръща в международно събитие през 1990 г. Неговата цел е да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Основните усилия са насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. България се присъединява към инициативата на 22.04.1992 г.  Тази година кампанията се провежда под мотото „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.

 

 

 

Още статии ...

Енергия

energia

Животновъдство

jivornovadstvo

Растениевъдство

rastenievadstvo

Храни и напитки

vino

Пчеларство

pchelarstvo