AGRONEWS.bg

Чет19072018

Последна промяна11:49:19 AM

Back Вие сте тук:Home Новини Категории Институции и организации

Институции и организации

МОСВ предоставя на БАН и Софийския университет допълнително 2,1 млн. лева по проекти за опазване на биоразнообразието

partners iber 1Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подписа допълнителни споразумения с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН и Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“ за предоставяне на общо 2,1 млн. лева за дейности по шест проекта. Финансирането е по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ЕИП).

„С изпълнението на новите дейности по проектите ще се завърши картирането на всички екосистеми в страната“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Ще се проследи навлизането на инвазивните видове у нас. Ще се извърши оценка на новите мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС и влиянието им върху екосистемите.  „Финансира се и разработването на актуална карта на защитените територии в страната, каквато няма повече от десетилетие“, допълни заместник-министър Николова. Тя обясни, че с изпълнението на проектите ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите в България.

Проектите трябва да бъдат завършени до април 2017 г., когато изтича програмният период. С изпълнението им България ще стане една от първите страни в ЕС, която ще има карта с целия набор от данни и анализи на различните видове екосистеми на територията на страната – горски, храстови, тревни, водни и други. „Единствената държава, която до момента има картиране, е Великобритания“, посочи ръководителят на Програмния оператор Силвия Рангелова.

МОСВ е програмен оператор по две от програмите на Финансовия механизъм.  До момента по тях се изпълняват 38 проекта на стойност около 27 млн. лева. Предоставяните допълнително 2,1 млн. лева са спестени средства в рамките на отпуснатия грант.

Допълнителните споразумения подписаха ръководителят на Програмния оператор в МОСВ Силвия Рангелова, директорът на ИБЕИ доц. Анна Ганева и заместник-ректорът на Софийския университет доц. Георги Вълчев.

58 милиона евро ще получи Германия от новия европейски пакет в подкрепа на земеделските стопани

Raising money58 милиона евро ще получи Германия от новия европейски пакет в подкрепа на земеделските стопани. Федералното правителство ще удвои сумата със средства от държавния бюджет. Това съобщи министърът на земеделието пред немски медии.

 Фермерите ще получат общо 116 милиона евро, изтъкна Кристиан Шмит. По думите му, един срив в сектор млекопроизводството би коствал на страната много повече. "Новите помощи имат две цели – да подобрят ликвидността на стопанствата и да регулират предоставяните на пазара количества мляко. Фермерите трябва да произвеждат по-малко, за да получават по-добри изкупни цени", подчерта министърът.

Кампанията за подаване на заявления започва през септември. Европейският съюз отпусна новата помощ в размер на 500 милиона евро, за да овладее свръх предлагането на мляко и да стабилизира цените. За целта млекопроизводителите в страните-членки ще получат общо 150 милиона, които да ги стимулират да намалят производството. Останалите 350 милиона ще бъдат разпределени между националните правителства.

 

 

 

BASF отново е лидер в изследователската дейност и иновациите

Safety Reserach ENПрез 2013 г. BASF увеличи разходите за изследователска дейност и развитие на 1.8 млрд. евро (спрямо 1.7 млрд. евро за 2012 г.). „В абсолютно изражение, ние сме лидер в областта на химическата индустрия с нашите инвестиции в изследователска дейност и развитие,” заяви д-р Андреас Краймайер, член на Борда на изпълнителните директори на BASF SE и Изпълнителен директор по изследователската дейност, по време на Пресконференцията за научни изследвания на тема „Нанотехнологията: Малки размери – големи възможности”, проведена в Лудвигсхафен.

BASF разполага с близо 10 650 служители, които работят в международни и интердисциплинарни екипи върху приблизително 3000 изследователски проекта в търсене на отговори за предизвикателствата на бъдещето и в осигуряване на устойчив и рентабилен растеж за компанията.

Иновативната сила на BASF отново бе демонстрирана с продажбите на нови продукти, пуснати на пазара в рамките на последните пет години: за миналата година те възлизат на около 8 млрд. евро. Само през 2013 г. компанията пусна над 300 нови продукта на пазара. Портфолиото от патенти също показва успеха на изследователската й дейност. С 1300 патента, заведени през миналата година, и 151 000 регистрации и запазени права за интелектуална собственост по целия свят, BASF е начело на Патентния индекс на активи за пети пореден път.

Нови изследователски лаборатории в Северна Америка и Азия
За в бъдеще BASF очаква силно участие на тези райони в своята иновационна мрежа. До 2020 г. 50% от изследователските дейности на компанията ще бъдат провеждани извън Европа. През 2013 г. BASF се приближи с още една крачка до тази цел и увеличи дела на своята изследователска дейност извън Европа на 28% (спрямо 27% за 2012 г.). За да засили още повече глобализирането на изследователската си дейност, компанията отвори шест нови лаборатории на различни места в Азия и Съединените щати. Нещо повече, в сътрудничество с високоиновативни университети BASF основа Калифорнийски изследователски алианц (CARA) в Калифорния. Тук основният изследователски фокус пада върху бионауките и новите неорганични материали за областите енергетика, електроника и възобновяеми източници. В Азия компанията обедини сили с водещи университети от Китай, Япония и Корея, за да положи основите на изследователската инициатива „Мрежа за отворено проучване на модерни материали” (NAO). В този съвместен проект, изследователската дейност е в процес на събиране на материали за широк спектър от приложения, включително за автомобилната, строителната и водната индустрии, както и за производството на вятърна енергия.

В глобален мащаб BASF си сътрудничи с над 600 бележити университета, изследователски институти и компании. „Интердисциплинарните и международни сътрудничества са решаващ елемент в ноу-хау Verbund концепцията на BASF,” допълва Краймайер. Предлагането на интелигенти решения за предизвикателствата на бъдещето въз основа на нови системи и функционални материали изисква не само интердисциплинарни подходи, но и употребата на комплексни технологии като нанотехнологията.

Нанотехнологията – в полза на решения за бъдещето
Нанотехнологията се занимава с разработването, производството и употребата на материали, чиито частици са по-малки от 100 нанометра и като такива притежават необикновени качества. Много иновации в области като автомобилните технологии, производството на енергия, електрониката или строителството и медицината не биха били възможни без нанотехнологията. BASF използва тази технология, за да разработва нови решения и да подобрява наличните продукти.

Високоефективни изолационни материали
Нанопорите осигуряват специфичните физически характеристики на един от новите високоефективни изолационни материали на BASF. Slentite™ е първият високоефективен изолационен панел на основа на полиуретан, който заема двойно по-малко място в сравнение с традиционните материали, като същевременно предлага същата степен на изолация. До 90% от обема на органичния аерогел се състои от изпълнени с въздух пори с диаметър от само 50–100 нанометра. В резултат, свободата на движение на въздушните молекули е ограничена и топлообменът се намалява. Високоефективният изолационен материал може да се използва например в строителния сектор за изолацията на стари и нови сгради.

Микрокапсулиране
Една от изследователските сфери на BASF, в които нанотехнологията играе ключова роля, се фокусира върху разработването на формули от активни компоненти, по-специално върху микрокапсулирането. По този начин активните субстанции са оградени с восък, полимер или маслена защитна обвивка. Това им позволява да бъдат използвани специално за дадено приложение и да функционират по-ефективно. Тук важният фактор е контролираното освобождаване на активните субстанции. Изследователите на BASF успяха да разработят защитна обвивка според нужното приложение, правейки я дебела само няколко нанометра или наноструктурирана. Това позволява контрол върху времето и скоростта, с която активните субстанции могат да бъдат освободени на желаното място.

Графен
Графенът е материал, който може да допринесе за ключовия технологичен напредък на органичните светодиоди (OLEDs), дисплеи и дори батерии и катализатори. Той е тясно свързан с графита, който се използва например в моливите. За разлика от графита обаче, графенът се състои само от един слой въглеродни атоми, който го прави по-тънък от един нанометър. Този материал е много ефикасен електро- и топлопроводник и е доста здрав, но същевременно еластичен и гъвкав. Тъй като е толкова тънък, черният в действителност материал изглежда прозрачен. В момента международен екип от изследователи изучава научната основа и потенциала за приложение на иновативни материали на основата на въглерод, като графена, при съвместната платформа за изследвания и развитие на BASF и Института „Макс Планк” за изследвания на полимери в Майнц, Германия.

Цветни филтри
Новият червен цвят Irgaphor® Red S 3621 CF на BASF гарантира отлично качество на картината на течнокристалните дисплеи (LCD). Той се използва в цветните филтри на екраните на преносими и настолни компютри и телевизори. Колкото по-малки са частиците, толкова по-наситена е яркостта на екраните. BASF успя да произведе този свой продукт с размер на частиците по-малък от 40 нанометра. Малките частици позволяват значително по-слабо разпръскване на светлината в цветния филтър. В сравнение с традиционните цветове, новото червено на BASF удвоява степента на контраст на дисплеите. Това води до ясна, наситена, висококонтрастна и съответно брилянтна картина.

Безопасно прилагане на потенциала на нанотехнологията
Достъпът до нови технологии изисква обективна оценка както на ползите, така и на рисковете. В допълнение към производството и развитието на наноматериалите, друг приоритет на изследванията е оценка на риска на наночастиците. По тази причина, за близо десет години BASF провежда изследвания за безопасност на наноматериалите. За този период компанията е извършила над 150 собствени проучвания за токсичност и екотоксилогични изследвания и е участвала в приблизително 30 различни проекта съвместно с външни партньори.

Отворен диалог за съвместно разбиране
Социалните и политически условия са решаващи за реализирането на потенциала на нанотехнологиите. „Обществените дискусии са много важни за нас. Ние усилено търсим диалог дори с критично настроените лидери”, казва Краймайер. BASF – първата и засега единствена компания в Германия, е установила редовен форум за диалог, който се фокусира върху нанотехнологията. На тези събирания, служителите на BASF провеждат дискусии с различни представители на екологични и потребителски организации, профсъюзи, научни институти и църковни настоятелства, за да изяснят настоящите притеснения, да обяснят ползите, да отговорят на въпроси и заедно да намерят конструктивни решения.

 

 

 

 

6 тона контрабандно мляко са заловени от НАП

P FD Patkol-Milk Transport TankЗвеното за фискален контрол на НАП предотврати контрабанден внос от Румъния на 6 тона козе мляко, пише dnevnik.bg. При контролна проверка чрез разтоварване на цистерна с мляко, фискалните инспектори се усъмнили в достоверността на предоставените от превозвача документи.

След щателно измерване и изчисляване на обема на цистерната, служителите от фискален контрол са установили разликата между декларираните литри мляко и превозваните в действителност. Оказало се,
че 6 тона от товара на цистерната не са декларирани. След като инспекторите поискали обяснение на шофьора, той се е опитал да им представи фалшива товарителница.

От НАП поясняват, че млякото най-вероятно е било предназначено за производство на готова продукция, която да се реализира на вътрешния пазар на България, без да се плати ДДС при продажбата й.

За първата половина от 2016 г. звеното за фискален контрол в НАП е проследило движението на 1.2 млрд. килограма рискови стоки, сред които плодове и зеленчуци, месо, захар, брашно, мляко и млечни продукти.
Най-голям дял сред следените стоки имат плодовете и зеленчуците.

Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио.
Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници с държави от Европейския съюз, както и от мобилни групи във вътрешността на страната.

 

 

 

Майски вечери при Оптиком в Плевен

OPTIKOM.Фермери и земеделски производители, гости на Оптиком в Майската вечер на 20.05.2014, вторник, от 17:00 ч., в базата в с. Ясен, Плевенско, ще могат да проверят късмета си в играта „Играй и спечели”, като ще имат шанс да закупят машини на промоционални цени, валидни за събитието, или дори още по-изгодно ако изтеглят талон с допълнителна отстъпка до 5 000 лв. DM4000.     

Прочети още...

Китайската столица Пекин може да предостави добри условия за презентация на български стоки

IMG 0021Столицата на Китайската народна република - Пекин може да предостави добри условия за презентация на български земеделски и хранителни стоки. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов и заместник-кмета на Пекин Лин Къцян, който е на посещение в България. Двамата обсъдиха възможностите за презентиране на български продукти в Пекин, както и създаване на демонстрационен център в България, в който да се представят успешни модели на бизнес отношения в областта на земеделието с Китай и да се привличат китайски инвеститори.

„Екипът на Министерството ще предостави подходяща земеделска площ на комуникативно място в страната, близо до големите земеделски производствени райони, за създаване на такъв тип център“, съобщи заместник-министър Костов. Той  информира, че съоръжението ще бъде разположено на площ от над 1000 дка и се очаква  да започне да функционира през 2017 г. „Освен представяне на познатите продукти като розово масло,  българско вино, млечни продукти, плодове и зеленчуци, в рамките на сътрудничеството ще могат да се организират и тематични конференции за заинтересованите бизнес-делегации от Китай. Ще могат да се представят и останалите страни от Централна и Източна Европа, които участват във формата на партньорски отношения с Китай 16 + 1”, допълни още заместник-министър Костов. По думите му, за България е от изключително значение, че поема функциите на водеща страна в района в отношенията с Китай.

От своя страна Лин Къцян уточни, че има сериозен потенциал за развитие на отношенията на община Пекин с България. Той изрази готовност да бъдат предоставени добри и преференциални условия за презентация на български стоки в Пекин. „Това може да бъде още една входна врата за продукти, произведени в България към Китай“, посочи заместник-кметът. Той допълни, че Община Пекин има сериозен ресурс и за научен обмен с българските институти в областта на селското стопанство.

Директорът на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ Васил Гелев информира, че за краткото време от създаването му, Центърът бележи  конкретни резултати в сътрудничеството във формата 16 + 1. Той припомни, че в края на миналата година страната ни откри свой павилион в безмитната търговска зона на град Ханджоу. „Предстои да бъде открит такъв национален павилион на България и в пилотната зона за свободна търговия в Шанхай“, съобщи още Васил Гелев. Той изрази надежда, че разкриването на павилион и в Пекин би увеличило възможностите за разширяване пазара на български земеделски и хранителни стоки в Китай.

Заместник-кметът Лин Къцян отправи покана към България да вземе участие и в Международното изложението по градинарство, на което Пекин ще бъде домакин през 2019 г. Той информира, че форумът ще продължи 160 дни и това би дало възможност на страната ни да покаже пред широка аудитория постиженията си в тази област. Заместник-министър Георги Костов увери, че България би се представила добре на изложението, защото има дългогодишен и богат опит в градинарството.

Конфискуваха 200 метра мрежа край яз. „Студен кладенец“

brakonierski-mrejiПри проверки от инспектори на ИАРА Кърджали на язовир Студен кладенец“ са конфискувани  200 метра хрилни мрежи. До местността на с. Лисиците е заловен бракониер, извършващ риболов с мрежи

На нарушителя е съставен акт за нерегламентиран стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите. От него са иззети една гумена лодка и една хрилна мрежа с дължина 50 метра.
При друга проверка направена по сигнал на гражданин инспекторите на ИАРА са открили и извадили от водата 3 бр. бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 150 метра. В тях не е имало уловена риба. Мрежите са иззети и е съставен констативен протокол срещу неизвестен нарушител.

476 проекта ще бъдат финансирани в Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г"

konkursОпределена със заповед на министъра на околната среда и водите комисия  за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски градини, в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016 г.”, разгледа  постъпилите 2655 проекта  в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Комисията предложи да бъдат финансирани 234 проекта на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева, 127 на училища и ОДК , 115 на детски градини със средства в размер до 5000 лева.

МОСВ и ПУДООС изказват благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и съпричастност към идеята за по-красива и подредена България.

Протокол от заседанието на Комисията с решение за одобрените и класирани  проекти, можете да намерите ТУК.

JCB пусна юбилеен мотокар с цветовете на британското знаме

jcbJCB пусна на пазара юбилеен мотокар  Teletruck ,оцветен  в цветовете на британското знаме.Това пише порталът agro.bg.  Той е с дизелов двигател, отговарящ на европейските еко стандарти и с  активно 4х4 задвижване.
Юбилейният мотокар е с напълно оборудвана кабина и климатична система, набор от инструменти за работа с отпадъци и специална скоба за бали Cascade. Това е и един от първите модели, оборудвани с новия дизелов двигател Kohler с много нисък разход на гориво.

Прочети още...

Очаквайте в АГРОФОРУМ: Къде в България за първи път беше приложена технологията за прецизна сеитба

AgroforumМениджъри, собственици и служители на животновъдни стопанства от Южна България бяха участници в първата по рода си у нас „Академия за фермери“, която се проведе в Сливен. Целта на обучението беше фермерите да натрупат експертни знания и ключови умения, необходими за успешното управление на млечните ферми у нас.

Картирането е първата стъпка към прецизното земеделие. Как се прави и какви са ползите от него – за да разберете, елате с нас в землището на град Криводол. А след това ще ви заведем и в района на Дулово. Предстои да разберете защо.

Иновативната почвообработваща техника, добре позната на фермерите в Европа, с бързи темпове навлиза и в българското земеделие. Ще ви покажем най-популярните машини, с които работят земеделците в Чехия и Португалия и ще разберете с какво те са интересни и за вас.

Икономията на гориво, комфортът, здравината и добрият сервиз са сред основните ви изисквания, когато търсите трактор. Да видим кои японски разработки при тракторите са направени специално за европейските фермери.

Атрактивни премиери при прикачната техника отбелязаха началото на пролетната кампания. Световните иновации са вече и в България.

Нов модел зърнокомбайн с премиера у нас. С какво той е интересен за европейските фермери?
Днес земеделието е немислимо без прецизните технологии и софтуерните решения. Какво повече дават те? Несъмнено повече качество и по-малко разходи.
Пролетната кампания изисква извършване на почвообработката и сеитбата в срокове. На какви нови машини може да разчитате?

 

Програма на националното ТВ предаване за селско стопанство "АГРОФОРУМ"

Вижте повече информация за предаването на www.agroforum.

 

 

 

„Млад фермер“ - любимата дискриминирана мярка на българската бюрокрация

bio5„Млад фермер“ е любимата дискриминирана мярка от българската администрация и бюрокрация в отминалите години на програмният период 2007-2013г. Става въпрос за откриване или неоткриване на прием по тази мярка от ПРСР, насочена към създаване на стопанства на млади фермери-единствената  частна мярка, по която средствата са безвъзмездни, по която млади хора от 18 до 40 години, с помощта на средствата от ЕС, могат да стартират свой собствен фермерски бизнес или да наследят и развият този на родителите си. За това алармират над сто млади земеделски производители от Старозагорска област в своята петиция до правителството и парламента.

Прочети още...

Засилва се напрежението в структурите на МЗХ

mzhВсе още няма увеличение на заплатите на работещите в структурите на земеделското министерство, въпреки отпуснатите от правителството 5 млн. лева за това. Висококвалифицирани и нискоквалифицирани служители получават минимално трудово възнаграждение. Това е причината да назрява все по-голямо напрежение в звената на агроведомството.

Въпреки, че в тазгодишния бюджет на земеделското министерство има увеличение с 5 млн. лева в перото за заплати, от 1-ви януари скочи и минималната работна заплата. С това нивата на трудово възнаграждение са се изравнили. От Федерацията на независимите синдикати от земеделието посочиха, че от 1-ви април се очаква да бъдат увеличени минимално заплатите на служители в звената на Агенцията по безопасност на храните и Областните дирекции „Земеделие“. За другите сруктури обаче няма яснота, кога и ще има ли повече пари за заплати.

Синдикатите коментираха, че от 2008 година не е имало увеличение на заплатите във второстепенните структури на земеделското министерство. Те се запитаха как с обидно ниските нива на заплащане ще се привлекат млади хора, защото по-възрастните и опитни експерти вече започват да излизат от системата.

Потърсихме за коментар няколко земеделски института към Селскостопанска академия, но ни отказаха коментар. Служителите се притесняват да не загубят работното си място, но потвърдиха, че има напрежение и неравнопоставеност. Те се оплакаха, че трудно живеят с минимална работна заплата. Потърсихме и Министерството на земеделието. Оттам посочиха, че не могат да дадат интервю, но ще ни отговорят писмено.

 Автор: Данаил Андреев

 

 

 

До седмица ще е готова финансовата рамка на новата ПРСР

yavor gechevСлед една седмица ще сме готови с първия вариант на цялата финансова рамка на новата ПРСР, която ще бъде предоставена за обсъждане.  Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на Националния форум на планинските общини, който се проведе в Пампорово. По думите му България ще спази всички срокове. Приоритет за държавата през следващия рамков период ще бъдат малките стопанства.  За тази цел се предвижда отделна подмярка, която да е предназначена само за малките земеделци, така че те да не се конкурират с по-големите производители.

Прочети още...

При голям интерес в Шумен се проведе информационна среща със земеделци

69898946mzh mzhПри голям интерес в Шумен се проведе информационна среща със земеделци по повод новите моменти в директните плащания за 2016 г.  Срещата е част кампанията на МЗХ, която се провежда в цялата страна.     Близо 50 фермери от Шумен взеха участие. Експерти от областната и общинската служба по земеделие разясниха новите моменти в кампанията по директните плащания. Всички участници в срещата заявиха, че подобни кампании са много полезни, защото дават възможност на земеделците да получат директни отговори на своите въпроси. 

Автор: Йордан Йорданов

Българската хранителна банка е подпомогнала над 6000 човека в над 15 града у нас

rakaБългарска хранителна банка (БХБ) получи над 240 тона дарени храни за 11 месеца оперативна дейност на организацията. Дарените храни са осигурили допълнително хранително подпомагане на над 6000 човека в над 15 града в страната посредством програми за раздаване на 45 социално ангажирани организации. Близо 25% от дарените храни са мляко и млечни продукти, а 35% са пресни плодове и зеленчуци, съобщиха от Publicis Consultants. Днес отбелязваме Световния ден на околната среда, чието мото за 2013 г. е "Мисли. Храни се. Пести." БХБ споделя постигнати резултати и основни предизвикателства в търсене на алтернатива на два глобални проблема – разхищаването на храна и глада.

Прочети още...

ООН вече не може да изхранва сирийските бежанци

dadaabrefugeecamp 311067cПрограмата за прехрана на Обединените нации няма достатъчно пари, за да изпраща хуманитарна помощ на сирийските бежанци в Ливан и Йордания, обяви координаторът за Сирия, Моханад Хади. По негови думи в момента липсват 81 процента от необходимите средства.

Програмата спешно се нуждае от 140 милиона долара, за да може да продължи с подпомагането на хората, избягали от гражданската война в родината си, изтъкна Хади.
"Тъкмо си мислехме, че няма как да стане по-зле, но отново сме принудени да съкратим разходите", каза координаторът. Той предупреди, че близо 440 хиляди бежанци, които живеят извън лагерите в Йордания, скоро няма да получават никакви помощи, ако Програмата за прехрана на ООН не получи нови средства.
Организацията зависи почти изцяло от дотации от международната общност. Още през миналата година се наложи да съкрати помощта си за сирийските бежанци, тъй като парите отново бяха на свършване. По данни на ООН почти 4 милиона сирийци са потърсили убежище в съседните държави.

 

 

 

БДЗП откри статуята на синигер в Южния парк

bdzp-rdБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) отпразнува 25-ия си рожден ден с парти за приятели в Южния парк. „Искаме да благодарим на всички наши съмишленици, които са ни подкрепяли през годините”, коментира Нада Тошева, изпълнителен директор. Юбилеят беше отбелязан с музика на живо, игри и забавления за цялото семейство. Формацията на Венцислав Благоев вдигна настроението с концерт на открито, наречен „Джаз за смели птици”, в който се включиха и децата от публиката.

Прочети още...

ПП Обединени земеделци призовава държавните институции и местната власт да обединят усилията си в борбата с бедствието

New PictureНационалното ръководство на ПП "Обединени земеделци" изказва най-искрени съболезнования на близките на загиналите в наводненията у нас. Трагедията във Варна и Добрич, във Велико Търново и другите бедстващи райони потресе всички ни!

Споделяме скръбта на семействата, загубили свои близки в битката с водната стихия. Заедно с тях и с всички българи съпреживяваме този тежък момент. Вярваме, че близките на загиналите ще превъзмогнат огромната болка. 

Призоваваме всички институции да обединят усилията си за намиране на дългосрочни и превантивни решения, за да не се повтарят подобни трагедии. В сполетялото ни бедствие възникват големи въпроси към всички, които  отговарят за стопанисването и поддържането на водни съоръжения в страната, заявяват от ПП "Обединени земеделци" в прессъобщение до медиите.

Управлението на това национално богатство трябва да бъде реализирано на базата на адекватна държавна стратегия за хидромелиорациите и водните ресурси, която за съжаление не е сред приоритетите и на тези управляващи.

За съжаление поредната кризисна ситуация показва, че отговорните власти не са си направили изводи от предишни години, когато водната стихия отново ги изненада и постави пред свършен факт.

Докато днес, в този критичен момент, националните институции и местната власт воюват помежду си и взаимно се обвиняват в бездействие и несвършена работа, хората бедстват и очакват адекватни и бързи реакции от тяхна страна. Време е да престанем да си играем на виновни и невинни, , подчертават още в съобщението от националното ръководство на партията.

Добруджанския земеделски институт отваря врати за посетители на 12 юни

dobrudjanski-zemedelski-institutДен на отворените врати ще се проведе на 12 юни в Добруджанския земеделски институт (ДЗИ). Производители, учени, бизнес-партньори и гости ще посетят опитните полета и семепроизводните участъци със сортовете зърнено-житни култури. Всички ще могат да разгледат на място посевите с 14 сорта обикновена и 2 сорта твърда пшеница, 4 сорта тритикале и 1 сорт ечемик, създадени в Добруджанския земеделски институт.

Прочети още...

Спрените субсидии по европейски фондове блокират кметствата

The-European-UnionСпирането на средства по оперативни програми силно затруднява работата на местните власти в България. Община Стара Загора в момента реализира мащабен Интегриран воден проект по Оперативна програма Околна среда. Той се изпълнява в график, като изключим проблемите на правителството със спирането на средствата по оперативната програма, които са за сметка на общината Кметът Живко Тодоров съобщи, че в момента нито от програма ФЛАГ може да се ползва ресурс, нито има плащания от самата финансираща програма и всички задължения към изпълнителите се покриват от бюджета на Община Стара Загора. Тези възможности обаче ще се изчерпят през следващия месец. Ако не се вземат мерки от страна на правителството, изпълнението на проекта ще се блокира.

Във вторник Европейската комисия временно спря плащанията по приоритетни оси Интегрирано устойчиво градско развитие и Устойчиво развитие на туризма по Оперативна програма Регионално развитие, по която Община Стара Загора също изпълнява проекти. Центровете за настаняване от семеен тип, Зелена и достъпна градска среда и транспортният проект се финансират по ОП Регионално развитие и ситуацията е много сериозна. Има срокове за тези проекти и подписани договори с фирми-изпълнители. Ако не им се плаща ще съдят общините, може да има и провалени проекти, коментира кметът на Стара Загора.

 

 

 

 

БДЗП ще празнува 25-тия си рожден ден с парти в Южния парк

bdzp-rdБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще отпразнува 25-ия си рожден ден с парти за приятели в Южния парк на 3 юни от 17.00 до 21.00 ч. на полянката с беседката близо до входа от бул. „Нишава”. Рожденият ден ще бъде отпразнуван с музика и много игри за цялото семейство. Ще бъдат организирани обиколки в парка за наблюдение на птици с професионален водач и бинокли. Преди година дружеството откри в Южния парк първия в България маркиран маршрут за наблюдение на птици.

Прочети още...

Енергия

energia

Животновъдство

jivornovadstvo

Растениевъдство

rastenievadstvo

Храни и напитки

vino

Пчеларство

pchelarstvo